Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzintra.klintsone@marupe.lv
Vadītāja: Dzintra Klintsone

 

Par Dzimtsarakstu nodaļu

Dzimtsarakstu nodaļa ir Mārupes novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Mārupes novada deleģēto jautājumu risināšanu.

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00