Detālplānojumi

Zināšanai:

Lai nodrošinātu sabiedrībai ērtāku piekļuvi informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma, kur ar laiku būs pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi.

Publiski pieejamā informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv).  Šajā vietnē ir pieejama informācija ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī kopējiem valsts līmeņa un reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem.  Šajā portālā iedzīvotājiem ir arī iespēja pierakstīties uz paziņojumu saņemšanu par sev interesējošu teritoriju, kad tajā tiek uzsākta jauna plānošanas dokumenta izstrāde vai notiek plānošanas dokumenta publiskā apspriešana. Aicinām izmantot šo iespēju, kas ļaus sekot līdzi un nepalaist garām informāciju par teritorijas plānošanas aktivitātēm Mārupes novadā.  

 

Visi spēkā esošie un izstrādē esošie Mārupes novada teritorijas detālplānojumi apskatāmi pašvaldības tīmekļa vietnē un lejupielādējami Valsts vienotajā ģeoportālā ŠEIT.

 

Detālplānojumi izstrādes stadijā

N.p.

k.

Reģistrācijas Nr.

Dokumenta statuss / Administratīvais līgums

Detālplānojuma teritorija

Kadastra numurs

Detālplānojuma redakcija

Lēmumi un 

Dokumenti

 

1

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Smiltnieku iela 16

 80760031213

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Apbūves noteikumi

 

2

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Kāpu iela 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, Smiltnieku iela 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 26, Ziedleju iela 29, 30, 31, 32, Lambertu iela 35, 37

80760031180, 80760031182, 80760031181, 80760031184, 80760031183, 80760031186, 80760031185, 80760031188, 80760031187, 80760031190, 80760031191,  80760031210, 80760031208, 80760031206, 80760031204, 80760031202, 80760031211, 80760031209, 80760031207, 80760031203, 80760031200, 80760031199, 80760031056, 80760031201, 80760031148, 80760031147

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

 

Grafiskā daļa:

Plānotā izmantošana
Zemes ierīcības projekts
Satiksmes infrastruktūra

 

3

n/a

Izstrāde atcelta

“Eglaines–1“ un “Eglaines-2”, Mārupe, Mārupes novads

80760120056; 80760120159

Grafiskā daļa

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

4

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

“Mazāvas”, Mārupes novads

80760050001

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

5

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Lielās Āvas 1.zemes vienība un 2.zemes vienība, Mārupes novads

80760050003

 

Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

6

Apstiprināts

30.10.2019.

Līgums saskaņots

 

 

 

Ozolu iela 63, "Dvīņi", Jaunmārupe, Mārupes novads

80760110940, 80760110611

 

Ziņojums par publiskās apspriedes rezultātiem

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa:

- esošā izmantošana

- atļautā izmantošana

- komunikācijas

- zemes ierīcības darbu plāns

- topogrāfija

Realizācijas kārtība

Precizētā realizācijas kārtība

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums ar grozījumiem

Lēmums par DU  pagarinājumu

Lēmums par grozījumiem darba uzdevumā

Lēmums par DP projekta precizēšanu 

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

7Izstrāde pārtraukta Izstrāde pārtraukta “Pasakainās pļavas”, Mārupes novads 80760110999  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
8Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta 

“Dzērvju pļavas”, Mārupes novads

 80760020062  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
9Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaPilari, Mārupes novads

80760030049

Grafiskā daļa

Priekšlikums savienotam transporta tīklam

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

Lēmums par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

10

Izstrāde pārtraukta

 

Apstiprināts vienotā risinājumā detālplānojums "Rasmas" un "Rēviņas A"

Izstrādes pārtraukta,

tiek turpināta apvienoti ar īpašumu "Rasmas"

 

 

Rēviņas, 2.z.v., Mārupes novads

80760070602

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļā:

- pašreizējā izmantošana

- atļautā izmantošana un apgrūtinājumi

- sarkanās līnijas

- transporta shēma

- adresācijas priekšlikums

- elektroapgāde

- gāze

- ūdens un kanalizācija

- sakaru tīkli

- meliorācijas risinājumi

- ZIP plāns

Topogrāfiskais plāns

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma pagarināšanu

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums ar kuru izstrāde ,tiek turpināta cita DP sastāvā

- pielikums, DU ar grozījumiem

 

 

11Izstrāde atceltan/aDignitas, Mārupes novads

80760060009

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

12Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaSmaidas80760060288 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

13Apstiprināts9.10.2018. Nr.2-15/1451Saulesciems, Mārupes novads

80760060095

Apstiprinātā redakcija:

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana

- komunikācijas

- transporta plāns

- ZIP

Realizācijas kārtība

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

Lēmums par 1.redakcijas publisko apspriešanu

Lēmums par 2.redakcijas publisko apspriešanu

Lēmums par darba uzdevums termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

14Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaJaunsmukas, Vētras, Mārupes novads

80760120194

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

15Atcelta izstrāden/a

„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2, I-28 Kalmju iela ,  Mārupe, Mārupes novads

Detālplānojuma grozījumi

80760030324, 80760030047, 80760030444, 80760030697, 80760030190, 80760030191, 80760030072, 80760030032, 80760030421, 80760030320, 80760030626, 80760030028, 80760030385.

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma pagarinājumu

Lēmums par grozījumu izstrādes pārtraukšanu

 

16Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Stīgas, Vētras, Mārupes novads

80760120195

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

17Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads

80760070001

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

18Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Zeltiņu iela 108, Mārupe, Mārupes novads

80760030605

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Grozījumi darba uzdevumā

19

Izstrāde atcelta

n/a

“Vaidavas” 2.zemes vienība, Mārupe, Mārupes novads

80760070787

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

20Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

“Lielezeri”, Mārupe, Mārupes novads

80760072212

  

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

21Atcelta izstrāde n/a

Mārupītes gatve 82, Mārupe, Mārupes novads

80760070082

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

22Apstiprināts(saskaņots)

“Unguri B”, Mārupe, Mārupes novads

80760030843

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- Atļautā izmantošana un sadalījums

- Inženierkomunikācijas

- Esošā izmantošana

 

pilna dokumentācija pieejama www.geolatvija.lv - saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8578

 

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

23Apstiprināts(saskaņots)

Lielā iela 88, Mārupe, Mārupes novads

80760031159

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- Atļautā izmantošana un sadalījums

- Inženierkomunikācijas

- Esošā izmantošana

 

pilna dokumentācija pieejama www.geolatvija.lv - saite:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8580

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai 

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

24Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Daugavas iela 33 un Daugavas iela 55, Mārupe, Mārupes novads

80760071371, 80760071851

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

25Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMākoņi, Mārupes novads80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

26Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Kūdras", Mārupes novads

80760060035

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

27Spēkā esošsLīgums saskaņotsStīpnieku ceļš 5C, Mārupe80760031940

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Realizācijas kārtība

 

spēkā esošā redakcija publicēta www.geolatvija.lv: 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/documents/14348

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

 

Publikācija "Latvijas Vēstnesī"

28Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJelgavas ceļš 3, Tīraine80760080020 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

29Spēkā esošs

6.07.2018.

Nr.2-15/974

Mazbebri, Mārupe80760071334

spēkā esošā redakcija publicēta www.geolatvija.lv 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

30n/aAtcelta izstrādeLielā iela 34, Mārupe80760030069 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

31Spēkā esošs4.06.2018. Nr.2-15/811Zeltiņu iela 43, Mārupe80760030847

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana

- inženierkomunikācijas

- zemes ierīcības darbu plāns

Ziņojums par priekšlikumiem uzsākot DP izstrādi

Ziņojums par atzinumiem 

 

spēkā esošā redakcija publicēta www.geolatvija.lv

Lēmums par izstrādes turpināšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

32Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāKantora iela 107, Mārupe80760030372 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums Nr.2013/27

Lēmums par DU sākotnējo pagarinājumu 

Lēmums par DU termiņa pagarinājumu

33Izstrāde atceltan/aVienības gatve 133, "Dzidras A", "Jaundzidras", Mārupe80760070011, 80760070928, 80760070873 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par DP izstrādes pārtraukšanu

34Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 45, Mārupe80760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

35
Apstiprināts

27.11.2019.

 

 

Līgums saskaņots"Lielvalteri", Mārupe80760031163

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- esošā situācija (topogrāfiskais plāns)

- plānotā atļautā izmantošana

- inženierkomunikācijas

- zemes ierīcības plāns

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

 

Lēmums par apstiprināšanu

36Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Vecmelderi", Mārupe80760030362 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

37Spēkā esošsLīgums saskaņots"Štālbergi", Mārupe80760030851

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- parcelācija un atļautā izmantošana

- inženierkomunikācijas

- zemes ierīcības plāns

- topogrāfiskais plāns

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv: (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12657)  

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

38Pārtraukta izstrāden/a"Graši" 1.z.v., Mārupes novads80760120016 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par izstrādes pārtraukšanu

39

Apstiprināts

29.05.2019.

saskaņots

 

paziņojums par apstiprināšanu

Rožu iela 31, Mārupe80760120657

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana un apgrūtinājumi

- inženierkomunikācijas

- ZIP plāns

Topogrāfija

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums par apstiprināšanu

40Spēkā esošs26.11.2018. Nr.2-15/1249"Saulrieši", Mārupe80760070315

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- pašreizējā izmantošana

- DP risinājums (parcelācija, komunikācijas, apgrūtinājumi);

- sarkanās līnijas

- transporta shēma

- adresācija

- elektroapgāde

- gāzes apgāde

- ūdens un kanalizācija

- sakaru tīkli

- zemes ierīcības plāns

Pielikumi:

- biotopu atzinums

- topogrāfiskais plāns

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv (šeit)

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

41Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Sūnas-A"80760060158 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

42

Apstiprināts

 

 

3.10.2019. Nr.1/4-4/129-2019

 

 

 

"Rasmas" un "Rēviņas A"80760072076

Detālplānojuma pilnveidotā/apvienotā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana un apgrūtinājumi

- komunikācijas

- ZIP plāns

Realizācijas kārtība

biotopu atzinums

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par pilnveidošanu

 

Lēmums, ar kuru izstrāde tiek turpināta paplašinātā teritorijā

- precizētais darba uzdevums

Lēmums par pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

43

Apstiprināts 25.03.2020.

paziņojums

Līgums saskaņots"Lapiņas-2"80760070689

Paskaidrojuma raksts  

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- esošā situācija

- ZIP plāns

- atļautā izmantošana

Citi dokumenti:

- topogrfāfiskais plāns

- pārskats par DP izstrādi

Realizācijas kārtība

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par  publisko apspriešanu

Lēmums par apstiprināšanu

44

Apstiprināts

31.07.2019

22.08.2019. Nr.1/4-4/115-2019

 

 

Publiskās apspriedes protokols

Sanāksme par saņemtajiem iesniegumiem

Pārskats par iesniegumiem un to vērā ņemšanu

Lielā iela 2, Lielā iela 4, I-128 Kalmju iela

 

(detālplānojuma iespējamā DEPO tirdzniecības centra būvniecībai)

80760030028

80760030072

80760030385

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- esošā izmantošana un apgrūtinājumi

- funkcionālais zonējums

- sarkano līniju plāns

- robežu pārkārtošanas risinājums

- satiksmes organizācija

- inženierkomunikācijas

- šķērsprofili

- publiskās ārtelpas koncepcija

- topogrāfija

Pielikumi:

1. plānošanas konteksta analīze

2. attīstības ietekmju analīze (vides, ekonomiskie, sociālie faktori)

3. transporta izpēte

4. labiekārtojuma koncepcija un vizualizācijas

5. meliorācijas situācija un noteces izpēte

 

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

Lēmums par publisko apspriešanu

Lēmums par apstiprināšanu

Lēmums par grozījumiem detālplānojuma realizācijas kārtībā

 

45

Izstrādes stadijā

paziņojums

Apspriešanā"Vazdiķi-B"80760080067

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Esošā izmantošana

Atļautā izmantošana

Inženierkomunikācijas

Transporta kustības shēma

Drenāžas pārkārtošanas plāns

Apbūves priekšlikums

Ielu šķērsprofili

 

Pilna dokumentācija 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu

46Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Viesturi-1", 
"Upmaļi-1" 2. zv, „Upmaļi-3” 1. un 2. zv, „Upmaļgolferi”, „Mazjāņi” 

80760090001, 80760090021, 80760090023, 80760090041, 80760090039, 80760090076

 

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

47

Apstiprināts

 

Līgums saskaņots"Daiņas"80760080038

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Biotopu atzinums

Topogrāfiskais plāns

Meliorācijas sistēmas izpēte

Ziņojums par institūciju nosacījumiem

Institūciju atzinumi

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16172 ) 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums par apstiprināšanu

48Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāRožu iela 20A80760070374 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

49Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāViskalnu iela 4A80760080474 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

50 apstiprināts darba uzdevumsn/aMaldari, Sniegi, Alberti, Miķelīši 2.z.v.

80760060238, 

80760060240, 80760060239, 80760060251

 

 

Lēmums par  uzsākšanu

Darba uzdevums

51Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāAustras 1.z.v.80760080089 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

52Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāKursīšu iela 27 (Veczilgalvji)80760070535 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

53Izstrādes stadijā

Apspriešanā

Paziņojums par attālināto sanāksmi

Penkules iela 13280760032297

Aktuālā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Pārskats par detālplānojuma izstrādei izsniegto nosacījumu ievērošanu

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16893)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

54Izstrādes stadijā

Apspriešanā 

Paziņojums par attālināto sanāksmi

Zeltiņu iela 108A,

Zeltiņu iela 110,

Zeltiņu iela 110A

 

80760031290

80760030603

80760031291

Aktuālā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Topogrāfiskais plāns

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887 )

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

55Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Silnieku iela 42

("Jaunpūces")

80760030060 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

56Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Dzērvju pļavas"80760020062 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

57Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta"Veimāri-1"80760080168 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par izstrādes apturēšanu

58Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Valdari" (grozījumi)80760060096 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

59Izstrādes stadijā

Apspriešanā

4 nedēļas ievērojot noteiktos ierobežojumus

uzsākas 29.03.2021. 

Paziņojums par attālināto sanāksmi

"Mežmaļi" un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8076012052680760120526

Aktuālā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Topogrāfiskais plāns

Realizācijas kārtība

Ziņojums par nosacījumiem un priekšlikumiem

 

pilna dokumentācija pieejama arī www.geolatvija.lv

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18083)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmumspar DP projekta precizēšanu , ziņojums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

 

60Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Stīgas"80760120195 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

61Izstrādes stadijā

Apspriešanā

4 nedēļas ( 22.04.2021. -  21.05.2021) ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus

 

Paziņojums

"Dārzābeles-1"80760120064 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums

62Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Mākoņi" (2020)80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

63Izstrādes stadijā

Apspriešanā

Paziņojums par attālināto sanāksmi

"Ķinupi" (2020)80760120110

Aktuālā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Topogrāfiskais plāns

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

 

pilna dokumentācija pieejama arī www.geolatvija.lv  (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18282)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums

64Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Granduļi"

"Cepļi"

Zeltiņu iela 106

80760030423

80760030422

80760031546

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

65Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Mežgaļi-3"80760060113 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

66Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Boļi"80760120053 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

67Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Lukstenieki-1"80760060002 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

68Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Boteri"80760030092 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

69Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 4580760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

70Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāGaujas iela 3080760071150 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

71Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Gabijas", "Betiņas"80760110908 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

72Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Jaunkaimiņi"80760120027 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

73Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums par izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Rožu iela 20A80760070374 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

74Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums par izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Viskalnu iela 4A80760080474 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

75Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Pilāri"80760030049 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

76Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Vējrozes"80760110398 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Spēkā esošie detālplānojumi

 

Īpašumu nosaukumi un saite uz portāluAtrašanās vietaApstiprināšanas datums un lēmuma/saistošo noteikumu numurs
Abavas, Pļavmalasārpus ciemiem

26.06.2008. Nr. 32

atcelts ar 25.03.2020. SN Nr.7/2020, lēmums Nr.15

AigasMārupe27.08.2003. Nr. 15
Aigas CMārupe

15.10.2008. Nr. 45

Lēmums par detālplānojuma realizāciju pa daļām (25.03.2020)

Aizstrauti-1Mārupe30.11.2005. Nr. 28
AkmeņiMārupe26.10.2005. Nr. 25
Alksnīšiārpus ciemiem25.03.2015 Nr.8
Atvasaras-1Mārupe29.10.2003. Nr. 20
Ausekļi, Ausekļi-BMārupe27.08.2003. Nr. 14
AuziņasJaunmārupe07.07.2004. Nr. 32
BajāriMārupe22.12.2004. Nr. 52
BaltlāčiMārupe29.03.2006. Nr. 10
Bašēni-2Mārupe18.02.2004. Nr. 7
Bebru iela 23Mārupe

30.09.2015. Nr.11

grozījumi realizācijas kārtībā (29.01.2020.)

Bebru iela 26Mārupe15.10.2008. Nr. 46
Bebru iela 46Mārupe30.08.2017 Nr.3
BerķiVētras30.01.2008. Nr. 5
Bērzkalni-1, BērzkalniMārupe26.09.2007. Nr. 34
Boļi-1Mārupe14.05.2008. Nr. 27
Brūklenāji, Silatauresārpus ciemiem26.09.2012. Nr. 15
Bulduri-1Mārupe26.06.2008. Nr. 31
Caunes 2.z.g.Jaunmārupe

25.10.2006. Nr. 36

lēmums par realizāciju pa daļām (14.06.2017.Nr.17)

Administratīvais līgums par realizāciju pa daļām

 

Lēmums par grozījumiem detālplānojuma realizācijas kārtībā (27.01.2021. Nr.28)

Cieceriārpus ciemiem29.03.2017 Nr.7
CinīšiMārupe07.07.2004. Nr. 31
Ciņi 2.z.g.Jaunmārupe

27.10.2004. Nr. 42

lēmums par realizāciju pa daļām (28.10.2020.Nr.17)

Administratīvais līgums par realizācija pa daļām

ČakaiņiMārupe26.10.2005. Nr. 27
Daibēni, Zeltiņu iela 11Mārupe30.08.2005. Nr. 15
DārzmalasMārupe31.05.2006. Nr. 20
Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, bieriņu purva pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību "Purveglītes" un SIA "Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām "VMārupe29.09.2004. Nr. 41
DienvidniekiVētras16.05.2007. Nr. 20
Dīķu iela 1Mārupe5.08.2015. Nr.10
DravniekiMārupe26.09.2007. Nr. 32
DzeņiVētras20.12.2006. Nr. 42
Emīlijas, Bērzkalni-2Mārupe23.01.2002. Nr.1
Ezerkrastiārpus ciemiem29.08.2007. Nr. 29
EzermalasJaunmārupe22.04.2015 Nr.9
Gaiļi-1Vētras28.10.2009. Nr. 13
GaiļpiešiMārupe29.08.2007. Nr. 28
Gaujas iela 5, Gaujas iela 5A, Gaujas iela 5B, Gaujas iela 5CMārupe

03.07.2013.Nr.6.1

grozījumi realizācijas kārtībā (28.08.2019. Nr.8),

realizācijas kārtība

Gercīši-1ārpus ciemiem

19.12.2007. Nr. 48

grozījumi realizācijas kārtībā (18.01.2017. Nr.6)

GornoviMārupe26.04.2006. Nr. 14
Granduļi, CepļiMārupe31.10.2007. Nr. 39
Grantiņi-1Mārupe30.08.2005. Nr. 13
Grāvkalni-1Mārupe20.04.2005. Nr. 3
Griezesārpus ciemiem30.08.2005. Nr. 17
GruntesMārupe28.03.2007. Nr. 9
Gruntes-1Mārupe29.10.2003. Nr. 18
GrūdupiMārupe

29.07.2009. Nr. 3

grozījumi realizācijas kārtībā (29.05.2019 Nr.7)

Gulbji-BMārupe02.07.2003. Nr. 10
Gundegas-1, JaunklūgasJaunmārupe

24.09.2014 Nr.15

Grozījumi realizācijas kārtībā

IevasMārupe18.02.2004. Nr. 6
Ikriārpus ciemiem24.02.2016 Nr.9
IršiMārupe28.05.2008. Nr. 28
Jaunatlanti, Jaunatlanti-1Mārupe26.04.2006. Nr. 15
JaunaudzesMārupe19.05.2004. Nr. 23
JaunbebriMārupe28.09.2005. Nr. 21
Jaunbērziņi, BērziņiMārupe

28.01.2004. Nr. 5

grozījumi realizācijas kārtībā (26.04.2017.Nr.7)

 

Jaunbrīdagi-2ārpus ciemiem26.10.2005. Nr. 26
Jaunbrīdagi-3ārpus ciemiem30.08.2006. Nr. 27
Jaunburtnieki-1Mārupe24.02.2011. Nr. 2
Jaundambenieki-CMārupe03.09.2004. Nr. 38
JaundimantiMārupe28.01.2004. Nr. 3
Jaunsaulītes-1, Jaunsaulītes-2, SauleslīčiMārupe24.01.2007. Nr. 3
JaunsiliņiVētras28.09.2005. Nr. 23
JaunsmukasVētras28.04.2010. Nr. 8
Jaunvītoli-A, Jaunvītoli-2Vētras25.10.2006. Nr. 31
Jelgavas ceļš 44Tīraine26.04.2006. Nr. 16
KaijasMārupe

24.07.2006. Nr. 22

Atcelts ar 25.11.2020 SN  

Lēmums Nr.23

Kaktiņiārpus ciemiem19.05.2004. Nr. 20
Kaktiņi-2ārpus ciemiem30.11.2005. Nr. 31
Kalēji - BMārupe24.02.2016 Nr.6
KalējiMārupe02.07.2003. Nr. 8
KalmesMārupe14.11.2007. Nr. 41
Kampas-1Vētras25.11.2015. Nr.6
Kantora iela 126, Kantora iela 128, Sniķeru iela 18Mārupe17.06.2015. Nr.11
KauķiMārupe22.12.2004. Nr. 51
KaulupiMārupe28.04.2004. Nr. 18
KālīšiMārupe27.08.2003. Nr. 13
Kārkliņi 1.z.g. un 2.z.g.ārpus ciemiem27.06.2007. Nr. 22
Kļaviņas (2003)Mārupe17.12.2003. Nr. 22
Kļaviņas (2006)Mārupe30.08.2006. Nr. 30
KroņkalniMārupe19.05.2004. Nr. 25
Krūkasārpus ciemiem12.03.2008. Nr. 19
Krūmvēveri, Ziediņi-2ārpus ciemiem2.07.2015. Nr. 3
Kurmales iela 58Mārupe27.08.2008. Nr. 36
Kurpnieki, Stibes, Jaunlauri 1Mārupe15.05.2003. Nr. 7
ĶeizariVētras29.07.2009. Nr. 2
Ķikutiārpus ciemiem24.11.2010. Nr. 30
ĶinupiVētras17.06.2009. Nr. 15
Ķinupītes, Mūsmājas, CeļmalniekiVētras17.12.2012.Nr.21
LadigiMārupe24.11.2004. Nr. 48
LapeniekiMārupe29.03.2006. Nr. 9
LatiMārupe22.02.2006. Nr. 6
LaukiMārupe27.06.2007. Nr. 24
(Laukkalniņi - atcelts)Tīraine(27.08.2008. Nr. 38) - atcelts ar 23.05.2018. SN Nr.7/2018
Lācēniārpus ciemiem22.12.2004. Nr. 54
LedaiņiMārupe19.05.2004. Nr. 24
Ledaiņu iela 2Mārupe25.10.2006. Nr. 34
LejasgriezesVētras16.05.2007. Nr. 19
Lejaszeltiņi, AugšzeltiņiMārupe24.11.2004. Nr. 46
Lejaszeltiņu iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9Mārupe26.09.2007. Nr. 30
Lejiņas-B un Paleju iela 9Mārupe28.09.2005. Nr. 22
LēviciMārupe22.12.2004. Nr. 56
Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 kalmju ielaMārupe31.07.2019. Nr.2
(Lielā iela 88  (2008.gads) - atcelts)Mārupe

27.02.2008. Nr. 7

atcelts ar 24.04.2019. lēmumu Nr.8;SN Nr.11/2019

Lielā iela 88Mārupe24.04.2019. Nr.10
Lielā iela 94, Ziemcieši, Sildegu iela 12, Sildegu iela 14, Sildegu iela 16, Sildegu iela 18, MežavējiMārupe25.02.2015 Nr.14
Lielās Āvas 3. z.g.Vētras

22.02.2006. Nr. 4

grozījumi realizācijas kārtībā (18.12.2019.Nr.4)

realizācijas kārtība

LieldzelvesMārupe24.01.2007. Nr. 1
Lieldzintari, Dravnieki-B, Vecozoli-BMārupe27.12.2005. Nr. 32
Lielegles, BīriņiMārupe19.05.2004. Nr. 22
LielķiršiMārupe17.03.2004. Nr. 9
LiepiņasMārupe30.11.2005. Nr. 30
LoginiMārupe24.11.2004. Nr. 43
Loka ceļš 34Jaunmārupe28.06.2006. Nr. 21
Loka ceļš 6Jaunmārupe

20.12.2006. Nr. 41

atcelts ar 28.10.2020. lēmumu Nr.16;SN Nr.22/2020

LokmaliņasJaunmārupe27.02.2008. Nr. 9
Majori Rožleju iela 18Mārupe18.08.2010. Nr. 19
Maldavas, GoldiņiMārupe07.07.2004. Nr. 30
Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K.Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālais plānojums
Mārupe09.03.2001. Nr.11
Mauriņi 6.z.v.Mārupe31.05.2006. Nr. 19
Mauriņu iela 19Mārupe19.12.2007. Nr. 45
MazbebriMārupe27.06.2018. Nr.20
Mazcīruļi, Vidzemes nams, Kazāki-1,Jaunvārnas, Branguļi, Jaunbranguļi, Kuģenieki, Vārnas, Vilki, Vārnas-A, Mazcīruļi-B, Kazāki, Vārnas-1, Lacumi-1Mārupe24.10.2012. Nr.18
MazirbesMārupe16.06.2004. Nr. 28
Mazsaulītes, Lūki 2.z.g.Mārupe24.01.2007. Nr. 4
MazskujasVētras30.08.2006. Nr. 29
Mākoņiārpus ciemiem16.04.2008. Nr. 21
Mākoņi-1ārpus ciemiem27.01.2006. Nr. 2
MālkalniVētras19.12.2007. Nr. 47
Mārtiņrozesārpus ciemiem26.09.2007. Nr. 35
Megas muižaVētras20.12.2006. Nr. 40
MeiriMārupe30.04.2008. Nr. 25
MeistariMārupe

26.11.2008. Nr. 49

Lēmums par detālplānojuma realizāciju pa daļām (27.01.2021. Nr.29)

Meldriņi-1Mārupe29.03.2006. Nr. 11
Meldriņu iela 18Mārupe09.07.2007. Nr. 27
Meldriņu iela 20Mārupe28.11.2007. Nr. 42
Melezeri 1.z.g.Mārupe22.12.2004. Nr. 53
MeņģeļiMārupe30.11.2005. Nr. 29
Mežāresārpus ciemiem28.03.2007. Nr. 13
MežciemsMārupe28.09.2005. Nr. 20
Mežgaļi - 2Mārupe14.01.2009. Nr. 1
Mežiārpus ciemiem11.04.2007. Nr. 18
MežkalniMārupe22.12.2004. Nr. 55
Mežmaļi-1Mārupe28.01.2015 Nr.11
Mežvidu iela 1ārpus ciemiem16.06.2004. Nr. 27
Miķelīši, Maldari, Sniegi, AlbertiMārupe23.07.2008. Nr. 34
Misiņi 3.z.v.Mārupe30.04.2008. Nr. 24
NamiķiVētras16.01.2008. Nr. 1
Niedras 2.z.g.Jaunmārupe28.04.2004. Nr. 15
Norītesārpus ciemiem27.02.2008. Nr. 8
Ošiārpus ciemiem25.02.2015. Nr.1
Ozolu iela 53, EglesJaunmārupe27.02.2013.Nr.12
Paegļi 1.z.v.Mārupe26.09.2007. Nr. 36
Palejas 2.z.g. - Zeltiņu iela 20Mārupe29.09.2004. Nr. 40
Palejas 3.z.g.Vētras27.08.2004. Nr. 35
Palejas 1.z.gMārupe24.11.2004. Nr. 50
Paleju iela 17; 19Mārupe

24.08.2011. Nr. 10

atcelts ar 28.10.2020. SN Nr.23/2020, lēmums nr.18

Paleju iela 21B, Paleju iela 23Mārupe28.05.2014 Nr.8
Paleju iela 71 ("Nellijas")Mārupe26.04.2006. Nr. 17
Paleju iela 86Mārupe

30.08.2005. Nr. 16

atcelts ar 24.02.2022. SN Nr.3/2021, lēmums nr.15

Paleju iela 88Mārupe31.08.2016 Nr.5
PauļiMārupe24.11.2004. Nr. 45
PārslasVētras15.10.2008. Nr. 44
PārupjiMārupe28.04.2004. Nr. 14
(Pogas - atcelts)Jaunmārupe(28.03.2007. Nr. 12) - atcelts ar 23.05.2018. SN Nr.6/2018, lēmums Nr.5
(Priekūnas - atcelts)ārpus ciemiem

22.12.2009 Nr. 16

atcelts ar 26.06.2019. SN Nr.14/2019, lēmums Nr.6

Puķu iela 1, Puķu iela 3Mārupe28.04.2010. Nr. 7
Puķu iela 10, Priekuļu iela 11Mārupe

2.07.2015. Nr. 4

grozījumi realizācijas kārtībā (30.03.2016. Nr.13)

realizācijas kārtība

Purmaļi-1Mārupe27.08.2004. Nr. 36
Purvazīles-1, VeģēniMārupe29.05.2013.Nr.6
PurvājiVētras

11.06.2008. Nr. 30

grozījumi realizācijas kārtībā (29.01.2020. Nr.4)

Putni, Sveņķi, Lielās Āvas-1Vētras25.10.2006. Nr. 35
Pūcītes, Dārzmalas" 2.z.g., Nītaures-AMārupe27.08.2004. Nr. 37
Rasmas un RēviņasAMārupe28.08.2019. Nr.15
Reviņas-1Mārupe28.04.2004. Nr. 16
RiekstkalniMārupe02.07.2003. Nr. 9
RiteniekiVētras20.04.2005. Nr. 6
Roņi 2.z.v.Vētras27.08.2008. Nr. 37
RožkalniMārupe15.05.2005. Nr. 10
Rožu iela 31Mārupe29.05.2019. Nr.11
Rožu iela 51Mārupe28.03.2012. Nr. 5
RudiņiMārupe28.01.2004. Nr. 4
Rudzrogas (A daļa)Tīraine19.12.2007. Nr. 46
Rudzrogas (R daļa)Tīraine29.03.2006. Nr. 7
RumpjiMārupe27.08.2008. Nr. 35
Salmiņi, Zaļozoli-1, Zaļozoli-2, Daibes iela 47, Ceļtekas, Eži, Rēķi, Granīti, Lāčudruvas, Zaļozoli, Alekši, Lielā iela 2Mārupe25.02.2015. Nr.13
(Saulgoži - atcelts)ārpus ciemiem

23.04.2018 Nr.4

atcelts ar 24.04.2019.  lēmumu Nr.6;

SaulgriežiMārupe28.04.2004. Nr. 17
Selgas -1, VeczariņiMārupe19.05.2004. Nr. 21
Sēļi-1Mārupe28.04.2004. Nr. 19
Sēļi-3Mārupe02.07.2003. Nr. 12
Silaputniņi, StilmaņiMārupe

20.04.2005. Nr. 5

grozījumi realizācijas kārtībā (30.03.2016. Nr.10)

realizācijas kārtība

SilājiMārupe21.02.2007. Nr. 7
Silkalni, Silkalni-B, Ingas, TakasMārupe28.04.2004. Nr. 13
(Silkalni-1, Silkalni-2- atcelts)Mārupe

28.03.2007. Nr. 10

(atcelts ar 31.10.2018.lēmumu Nr.12SN Nr.16/2018,

Skrabāni, Birzes, Imantas, Imantas-1Jaunmārupe27.06.2007. Nr. 25
SmiltniekiMārupe20.04.2005. Nr. 7
Smukas-1, Smukas-2Vētras06.07.2005. Nr. 11
SpilvasMārupe27.06.2007. Nr. 26
SpocēniMārupe17.03.2004. Nr. 10
Sprosti - A; Sprosti - BJaunmārupe18.05.2005. Nr. 8
Spulgas, ZemturiMārupe20.04.2005. Nr. 4
StīpniekiMārupe24.11.2004. Nr. 15
Stīpnieku ceļš 30BMārupe28.01.2015. Nr. 32

Stīpnieku ceļš 34C

 

Mārupe27.03.2011. Nr. 6
Stīpnieku ceļš 9Mārupe31.08.2016 Nr.28
StraupesVētras30.01.2008. Nr. 4
Stumburi BJaunmārupe

18.02.2004. Nr. 8

lēmums par realizācijas kārtību (26.04.2017. Nr.11)

realizācijas kārtība

Šmīderi; KūmasMārupe

27.08.2004. Nr. 34

grozījumi realizācijas kārtībā (29.06.2016 Nr.11)

realizācijas kārtība

ŠnoresMārupe30.08.2006. Nr. 28
Šteinerti 2.z.v.Mārupe31.10.2007. Nr. 38
Teteri-1Mārupe28.04.2004. Nr. 12
Teteri-2Mārupe30.08.2005. Nr. 12
Tīraines dārzi-1, Tīraines dārzi-2Tīraine31.08.2016 Nr.4
Tīraines dārzi-3Mārupe27.06.2007. Nr. 23
Tīrumnieki 2 z.v. (2003)Jaunmārupe02.07.2003 Nr.11
Tīrumnieki 2.z.v. (2015)Jaunmārupe02.07.2003. Nr. 11
(Unguri - B (2008.gads) - atcelts)Mārupe

27.02.2008. Nr. 6

atcelts ar 24.04.2019. Lēmumu Nr.7; SN Nr.10/2019

Unguri BMārupe24.04.2019. Nr.9
UpmalniekiMārupe03.09.2004. Nr. 39
Vaivariņu iela 2Mārupe25.02.2009. Nr. 11
ValdariMārupe

31.08.2016 Nr.6

Lēmums par grozījumu izstrādi

30.06.2020 Nr.9

Darba uzdevums 

VanagiMārupe

28.11.2007. Nr. 43

Administratīvais līgums realizācijai pa daļām

Grozījumi realizācijas kārtībā

(VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" ZA sektora detālais plānojums - atcelts)ārpus ciemiem

22.01.2003. Nr. 1

atcelts ar 29.01.2020. Lēmumu Nr.6SN Nr.2/2020

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālais plānojumsārpus ciemiem3.07.2013. Nr.6.2.
(Vazdiķi-B, Tulpes - atcelts)Mārupe

21.02.2007. Nr. 6

atcelts ar 26.09.2018 Lēmumu Nr.10, SN Nr.13/2018

Vārpu iela 43Mārupe30.09.2015. Nr.12.
VeccīruļiMārupe24.11.2004. Nr. 44
Vecmeņģeļiārpus ciemiem25.10.2006. Nr. 32
VecsiliņiMārupe27.08.2004. Nr. 33
VeczīlītesVētras30.08.2005. Nr. 14
ViesturiMārupe22.04.2015 Nr.10
Vilciņiārpus ciemiem

26.03.2008. Nr. 20

atcelts:

26.02.2020 Lēmums Nr.13

SN Nr.6/2020

Vīksnas AMārupe

20.06.2014 Nr. 9

Grozījumi realizācijas kārtībā

Vīndedži-4Vētras16.06.2004. Nr. 26
ZaigasMārupe28.10.2009. Nr. 14
Zaķiārpus ciemiem24.09.2008. Nr. 41
Zālītes-3Mārupe26.02.2003. Nr. 3
ZeltiņiMārupe

25.10.2006. Nr. 33

grozījumi realizācijas kārtībā (24.09.2014. Nr.10, 30.03.2016.Nr.12)

Zeltiņu iela 43Mārupe23.05.2018. Nr.6
Zeltiņu iela 119Mārupe26.10.2005. Nr. 24
Zeltiņu iela 127Mārupe28.04.2004. Nr. 11
Zeltrīti-1Mārupe29.03.2006. Nr. 8
Zemgaļi-1ārpus ciemiem30.04.2008. Nr. 23
ZemiešiMārupe2.07.2015. Nr.5
Ziedleju iela 13, Ziedleju iela 15Mārupe

20.06.2014 Nr. 9

28.10.2020. Grozījumi detālplānojuma īstenošanas kārtībā: Lēmums Nr.15

Pārjaunojuma līgums

Zīraki-2, Zīraki-4Mārupe31.05.2006. Nr. 18
Zīraki-3Mārupe28.01.2004. Nr. 2
ZvaigznesMārupe29.10.2003. Nr. 19
ZvirbuļiMārupe27.12.2005. Nr. 33
Zvirbuļi, Lambertu iela 18Mārupe24.11.2004. Nr. 49

GIS_baneris_1

Papildus, lai koncentrētu un vizuāli apkopotu informāciju par Mārupes novadā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, ir izveidota lietotne jeb pārskata karte, kas ļauj ātrāk atrast nepieciešamo informāciju. Pārskata kartes meklēšanas laukā ir iespējams meklēt objektu gan pēc adreses, gan kadastra identifikatora, gan plānošanas dokumenta nosaukuma, kā arī manuāli pašā kartē.

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 08.06.2021.