Pakalpojumi

Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna invaliditātes apliecinošu dokumentu vai ārsta izziņu.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienam no vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā vismaz vienu gadu.

Pabalsts tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pabalsta apmērs EUR 300.00 gadā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija.