Pakalpojumi

Pabalsts Pneimokoka un Papilomas pošu apmaksai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot potes izdevumus apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu apmaksai 13-21 gadus vecām personām un Pneimokoka vakcīnas apmaksai personām, kuras sasniegušas 65 gadus. Personām jābūt deklarētām Mārupes novadā vismaz gadu potes saņemšanas brīdī. Pabalsts tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas. 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.

Potes izdevumus apliecinošs dokuments.