Pakalpojumi

Pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā vai jebkurā citā Mārupes novada pašvaldības iestādē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pārskaitījums pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts vienreizējs, bez materiālās situācijas izvērtēšanas situācijā, kas radusies stihiskas nelaimes (ugunsgrēks, plūdi, vētra utml) vai trešo personu prettiesiskas krimināli sodāmas rīcības ietekmē, vai citi iepriekš neparedzami apstākļi.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
3 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Visus personai pieejamos dokumentus, kas pamato ārkārtas situāciju.