Pakalpojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) aprēķins, pārrēķins, nomaksas administrēšana, NĪN atkārtota aprēķina izsniegšana, NĪN pārmaksas atgriešana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Līdz katra gada 15.02. tiek veikts aprēķins par Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru tekošajam gadam;
2.Nosūtīts maksāšanas paziņojums (gan papīra formātā, gan e-pastā) visiem ar nodokli apliekamajiem īpašumiem;
3.Visa taksācijas gada laikā klients var griezties pie speciālistiem pēc konsultācijas par klienta interesējošiem jautājumiem par aprēķinu, likmēm un pārrēķiniem un to pamatojumiem

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)
Latvija.lv
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Tālrunis

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)

Latvija.lv

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts ņemot vērā:

Likumu par nekustamo īpašumu  https://likumi.lv/doc.php?id=43913 ;
Mārupes novada Domes saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašum nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā” http://www.marupe.lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/

Pamataprēķins tiek veikts līdz 15.februārim;

Pārrēķins pēc lēmuma pieņemšanas 5 darba dienu laikā

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Darbības ar Nekustamā īpašuma nodokli nosaka likums Par nekustamā īpašuma nodokli,

Likums Par nodokļiem un nodevām,

MK noteikumi Nr.495 likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība,

Mārupes novada domes Saistošie noteikumi Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā un Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupē.

Veidlapas
Iesniegums(26.5 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67934695

Nekustamā īpašuma nodokļa inspektori 67149870

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

e-pakalpojums.png

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Īpašumam jābūt reģistrētam VZD Kadastra sistēmā;

Personu apliecinošs dokuments;

Pilnvara pilnvarotām personām;

Zemesgrāmata