Pakalpojumi

Izziņas par NĪN nomaksu izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.    Pieprasījumu par izziņas nepieciešamību piesaka telefoniski, elektroniski (e-pasts) vai klātienē;
2.    Tiek sagatavota izziņa un izsniegta sekretariātā vai elektroniski parakstīta nosūtīta uz e-pastu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada dome, Nodokļu inspektores

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149870; 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Termiņš
5 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Jāiesniedz iesniegums brīvā formā.