Pakalpojumi

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai piereģistrētu decentralizētās kanalizācijas sistēmu:

1. Jāaizpilda PIETEIKUMS decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

2. Pieteikumu (ja tādi ir nepieciešami, ar pielikumiem) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jāiesniedz Mārupes novada domes klientu apkalpošanas centrā (Mārupē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā), pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: marupe.info@marupe.lv (noformētu atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā).

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Mārupes novada ciemu iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Mārupes novada domē pieteikumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai.

Decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē, ja īpašums atrodas Mārupes, Tīraines, Vētras, Jaunmārupes vai Skultes ciemā un nav pieslēgts centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Īpašumā tiek lietota  izsmeļamā bedre, septiķis vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Plašāk par izmaiņām decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā lasi: https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Konsultācijas:

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov.

Tālr. 67687149

 

uz e-pastu: marupe.info@marupe.lv 

e-pakalpojums

Termiņš
Mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Apliecība tiek izsniegta ar brīdi, kad ir iesniegti visi saistošajos noteikumos norādītie dokumenti.
Pakalpojuma maksa
nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ja nekustamajā īpašumā ir izbūvēta rūpnieciski izgatavota attīrīšanas iekārta, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī, iesniegumam pievieno iekārtas tehnisko dokumentu kopiju un iekārtas pēdējās tehniskās apkopes akta kopiju.