Romas katoļu baznīcas kapu svētki Mazcenu kapos

Mazcenu kapsēta

Romas katoļu baznīcas kapu svētki Mazcenu kapos notiks 2020.gada 4. jūlijā plkst. 15:00.

Mārupes Romas katoļu draudzes "Ave Maria" priesteri: Gintaras Vitkus, Tadeusz Cieslak, Jānis Meļņikovs