Mārupes novads

Nākotnes vīzija

Vadmotīvs

Mārupes novads – labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!

Prioritātes

Mārupes novads ir veidojams kā konkurētspējīgs spēcīgs novads tiešā valsts galvaspilsētas tuvumā, kurā sabalansēti tiek nodrošināta kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem, radītas neierobežotas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, kur tiek cienītas novada tradīcijas un godāti sasniegumi, tiek saglabātas un koptas dabas vērtības.

 

Mārtiņš Bojārs„Mārupē vēl ir daudz vietas jaunām, enerģiskām ģimenēm, kas vēlas dzīvot skaistā, sakoptā Pierīgas novadā. Tāpēc galvenā Mārupes novada attīstības prioritāte ilgtermiņā ir kvalitatīvi, saskaņoti attīstīta un energoefektīva vide, kas nodrošina augstu dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa un atpūtas iespējas, vienlaicīgi līdzsvarojot iedzīvotāju skaita pieaugumu ar mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājumu.

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pamats tam, lai darbs pie novada izaugsmes veicināšanas notiktu mērķtiecīgi un respektējot iedzīvotāju šodienas vajadzības un nākotnes nepieciešamības”.

/Mārtiņš Bojārs,
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs/

Informācija sadaļā atjaunota 02.08.2017.