Sabiedrība

Pašvaldības iestāžu publiskie pārskati

Aicinām iepazīties ar Mārupes novada pašvaldības iestāžu publiskajiem pārskatiem (2021.gads): 

Babītes Kultūrizglītības centrs

Babītes Sporta komplekss

Babītes un Salas pagastu pārvalde

Centrālā administrācija

Izglītības iestādes:

 • Babītes Mūzikas skola
 • Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
 • Babītes vidusskola
 • Jaunmārupes pamatskola 
 • Mārupes Mūzikas un mākslas skola
 • Mārupes novada Skultes sākumskola
 • Mārupes pamatskola
 • Mārupes Valsts ģimnāzija
 • PII Mārzemīte
 • PII Lienīte
 • PII Saimīte
 • PII Zeltrīti
 • PII Zīļuks
 • Salas sākumskola

Izglītības pārvalde

Mārupes Kultūras nams

Mārupes novada Bāriņtiesa

Mārupes novada bibliotēka

Mārupes novada Būvvalde

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Mārupes novada pašvaldības policija

Mārupes novada Sociālais dienests

Mārupes Sporta centrs

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Informācija sadaļā atjaunota 09.06.2022.