Vēlēšanu komisija

Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu komisija, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads

Priekšsēdētāja Mairita Zivtiņa, tel. 29234978, 67934695,

e-pasts velesanukomisija@marupe.lv

 
Informācija sadaļā atjaunota 21.07.2021.