Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzintra.klintsone@marupe.lv
Vadītāja: Dzintra Klintsone

 

Par Dzimtsarakstu nodaļu

Dzimtsarakstu nodaļa ir Mārupes novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Mārupes novada deleģēto jautājumu risināšanu.

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija notiek klātienē, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku ar Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Dzintru Klintsoni telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru 67149878!

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi pieteikumu laulības reģistrācijai var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.