Kultūra

Kolektīvu nodarbību grafiks

ievads_kultura_4.png

Mārupes Kultūras nama kolektīvi uzsāk jaunu darba cēlienu (2019./2020.), aicinot ikvienu mārupieti savā pulciņā, atbilstoši interesēm, aizņemtībai un vecumam:

KORI

JAUKTAIS KORIS -MĀRUPE-

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Kalvis Ozoliņš

Tālr. + 371 2 9490928

JAUKTAIS KORIS -UNIVERSUM-

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:30

Jaunmārupes sākumskolas aktu zālē

(Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Rihards Rudzītis

Tālr. + 371 2 9141636

SIEVIEŠU KORIS -RESONO-

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00

Rīgas Pārdaugavas MMS aktu zālē

(Graudu 59, Rīga)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Irēna Račevska

Tārl. + 371 2 9619549

SIEVIEŠU (SENIORU) KORIS -NOKTIRNE-

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Inga Graumane / Ilga Bērziņa

Tālr. +371 29623427 /+ 371 2 6131501

ANSAMBĻI

SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS -DZELDE-

Mēģinājumi

Trešdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 20:30

Viskalnu iela 7, Tīraine)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sandra Gaide

Tālr. + 371 2 6438127

SIEVIEŠU (SENIORU) VOKĀLAIS ANSAMBLIS -PĪLĀDZIS-

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

(Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Inga Graumane

Tālr. + 371 2 9623427

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS -MAZĀ SIRDS-

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:00

Trešdienās no plkst. 18.30 līdz 19.30

Ceturtdienās no plkst. 17:30  3-5 g.; 18.10 – 6-8 g.; 19.00 – no 9 gadu vec.

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Diāna Kravale

Tālr. + 371 2 8249874

DEJU KOLEKTĪVI

VIDĒJAS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVI -MĀRUPIEŠI- (D un E grupas dejotāji)

Mēģinājumi

Pirmdienās un Trešdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 23:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Gunta Skuja

Tālr. + 371 2 6514130

JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS -MĀRUPE-

Mēģinājumi

Pirmdienās un Trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00

Mārupes Valsts ģimnāzijā

(Kantora iela 97, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Rolands Levics

Tālr. + 317 2 6350809

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS -PĒRLĪTES-

Mēģinājumi

Pirmdienās  un trešdienās

no plkst. 18:00 līdz plkst. 18:30 (mazā grupa 3-4 gadi)

no plkst. 18:35 līdz plkst. 19:05 (vidējā grupa 4-7 gadi)

no plkst. 19:10 līdz plkst. 19:50 (lielā grupa 7-11 gadi)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sarmīte Enģele

Tālr. + 371 2 0201234

EKSOTISKO DEJU STUDIJA -MISTĒRIJAS-

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 19:30 līdz plkst. 21:30

Ceturtdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sigita Vēvere

Tālr. + 371 2 9440021

SENIORU LĪNIJDEJAS -VĒJIEM LĪDZI-

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 17:15 līdz 18:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte

Tālr. + 371 2 9299585

Hip hop deju studija CHILL OUT  (bērniem un jauniešiem)

Mēģinājumi

Pirmdienās un trešdienās

15:00-16:00 - iesācēju grupa

16:00-17:00 - turpinātāju grupa

17:00-18:00 - izlases grupa

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Deju studijas vadītāja un pasniedzēja Madara  Ante

Tālr.: +371 27147056

E-pasts: chilloutmarupe@gmail.com, antemadara@gmail.com

DAŽĀDAS AKTIVITĀTES

VESELĪBAS VINGROŠANA SENIORIEM

Mēģinājumi

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Trenere Ilga Gļauda

Tālr. + 371 2 9658809

Informācija sadaļā atjaunota 04.02.2020.