Kultūra

Kolektīvu nodarbību grafiks

JAUKTAIS KORIS “MĀRUPE”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas 29, Mārupē
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 12.septembrī, plkst. 18:00
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00
Kolektīva vadītājs Kalvis Ozoliņš
Tālr. + 371 2 9490928

JAUKTAIS KORIS “UNIVERSUM”

Jaunmārupes sākumskolas aktu zālē, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 7.septembrī, plkst. 19:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:30
Kolektīva vadītājs Rihards Rudzītis
Tālr. + 371 2 9141636

SIEVIEŠU KORIS “RESONO”

Rīgas 3. vidusskolā (Grēcinieku iela 10, Rīga)
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 6.septembrī, plkst. 19:00
Mēģinājumi: trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00
Kolektīva vadītāja Irēna Račevska
Tārl. + 371 2 9619549

SIEVIEŠU (SENIORU) KORIS “NOKTIRNE”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 10.oktobrī, plkst. 12:00
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
Kolektīva vadītāja Ilga Bērziņa
Tālr. + 371 2 6131501

SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “DZELDE”

Mārupes pamatskolā (Visklanu iela 7, Tīraine)
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 30.augustā, plkst. 18:00
Mēģinājumi: trešdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 20:30
Kolektīva vadītāja Sandra Gaide
Tālr. + 371 2 6438127

SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “PĪLĀDZIS”

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 7.septembrī, plkst. 12:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00
Kolektīva vadītāja Inga Graumane
Tālr. + 371 2 9623427

BĒRNU VOKĀLIAS ANSAMBLIS “MAZĀ SIRDS”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 14.septembrī, plkst. 17:30
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:00 un
ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 19:45
Kolektīva vadītāja Diāna Kravale
Tālr. + 371 2 8249874

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS “MĀRUPIEŠI” (I un II)

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe

Sezonu atsāk: 6.septembrī, plkst. 20:30, Mārupes Kultūras namā
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no plkst. 20:30 līdz plkst. 23:30
Kolektīvs šogad neuzņem jaunus dejotājus!

JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS “MĀRUPE”

Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 11.septembrī, plkst. 19:00,
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00
Kolektīva vadītājs Rolands Levics
Tālr. + 317 2 6350809

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS “PĒRLĪTES”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 6.septembrī 18:10
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās
no plkst. 18:10 līdz plkst. 18:40 Mazajai grupa no 3 līdz 4 gadiem
no plkst. 18:50 līdz plkst. 19:30 Vidējai grupai no 5 līdz 7 gadiem
no plkst. 19:35 līdz plkst. 20:20 Lielajai grupai 1. līdz 4. klasei

VĒDERDEJU STUDIJA “MISTĒRIJAS”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 12.septembrī, plkst. 19:30
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 19:30 līdz plkst. 21:30 un
ceturtdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00
Kolektīva vadītāja Sigita Vēvere
Tālr. + 371 2 9440021

SENIORU LĪNIJDEJU GRUPA “VĒJIEM LĪDZI”

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 14.septembrī, plkst. 17:15
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 17:15 līdz plkst. 18:30
Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte
Tālr. + 371 2 9299585

SPORTA LĪNIJDEJU IESĀCĒJU GRUPA (BĒRNIEM UN PIEAUGUŠAJIEM)

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 14.septembrī, plkst. 16:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00
Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte
Tālr. + 371 2 9299585

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA SENIORIEM

Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus 18.septembrī, plkst. 11:00
Nodarbības: pirmdienās unceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00
Kolektīva vadītāja Ilga Gļauda
Tālr. + 371 2 9658809

DEJU STUDIJA “CHILL OUT”

Vadītājas Madaras Antes prombūtnes laikā turpinās nodarbības pasniedzējas Kristīnes Tumakovas vadībā otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 – 16.00,  tālr.29619609.

Informācija sadaļā atjaunota 14.09.2017.