Kultūra

Bibliotēka

Adrese: Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67933422, 20221567
E-pasts: biblioteka@marupe.lv
Vadītāja: Inta Šalme

Lai ievērotu drošības pasākumus, Mārupes novada Mazcenas bibliotēka  lasītājus klātienē apkalpo:

Pirmdien 10.00 – 15.00

Trešdien  9.00 – 15.00

Ceturtdien 15.00 – 19.00

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos ir ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

 •  Vienlaikus tiek apkalpoti 2 apmeklētāji. Distance starp apmeklētājiem – 2 metri
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā vai bibliotēkas e-pastā  biblioteka@marupe.lv
 • Bibliotēkas datori paredzēti tikai konkrētu darbu veikšanai  nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 3 datori.
 • Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
 • Bibliotēkā  nenotiks nekādi publiskie pasākumi.

Katra mēneša pirmā trešdiena – metodiskā diena! Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Mazcenas bibliotēkas nolikums

Elektroniskais katalogs pieejams šeit

Mārupes Vēstis

Bibliotēka

Par bibliotēku

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem pieeju kvalitatīvai informācijai un pakalpojumiem.

42 gadus bibliotēka mitinājās vēsturiskajā Švarcekmuižas ēkā, kas savā laikā bijusi muižnieka Švarca vasaras mītne, celta 1826.gadā. Kopš 2013.gada maija Mazcenas bibliotēka savus apmeklētājus gaida jaunās telpās – Jaunmārupes Sabiedriskās ēkas 2.stāvā. Ir pieejams lifts. 

Bibliotēka

 

Bibliotēka ir moderna brīvpieejas bibliotēka ar elektronisko grāmatu  katalogu, lasītāju datubāzi un automatizētu literatūras izsniegšanu un saņemšanu. Bibliotēka piedāvā daudzpusīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu un periodisko izdevumu klāstu, bezmaksas internetu un datubāzes. Grāmatu izsniegšanas termiņš ir viens mēnesis, bet žurnāliem un laikrakstiem – divas nedēļas.  Padomāts arī par mazajiem lasītājiem un skolēniem, kurus gaida grāmatas speciāli bērniem  iekārtotā telpā.

Aicinām arī uz bibliotēkas rīkotajiem  pasākumiem un izstādēm, par kuriem informāciju atradīsiet mūsu mājaslapā un laikrakstā ,,Mārupes Vēstis”. 

Bibliotēka

Pakalpojumi

 • Daiļliteratūra pieaugušajiem un bērniem
 • Nozaru literatūra
 • Periodiskie izdevumi
 • Pieeja publiskajiem datoriem un internetam
 • Novadpētniecības materiāli
 • Pieeja elektroniskajām datubāzēm (Letonika, Lursoft)
 • Tematiskas un aktuālas izstādes
 • Literāri un izglītojoši pasākumi
 • Bērnu stūrītis mazākajiem apmeklētājiem
 • Konsultācijas darbam ar datoru

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Mazcenas bibliotēkā

Mārupes novada Mazcenas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Informācija sadaļā atjaunota 02.11.2020.