Jānis Vanags
29254158

Zēni 2002 - 2010

Nodarbības notiek Mārupes SK

Izglītība: bakalaura grāds sporta pedagoģijā

Darba pieredze, sasniegumi: