Izglītība

Privātā sākumskola Vinnijs

Privātā sākumskola Vinnijs
Privātā sākumskola Vinnijs

Adrese: Priežu iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālrunis: 28812297
E-pasts: info@bernudarzsvinnijs.lv
Mājaslapa www.bernudarzsvinnijs.lv

Vadītāja: Regīna Deičmane

 

Privātā sākumskola “Vinnijs” īsteno: pirmsskolas izglītības programmu – licences nr. V-3346.

Izglītības iestāde darbību uzsāka 2007. gadā. Sākotnēji, kā pirmsskolas izglītības iestāde, bet jau ar 2010. gada 1. septembri durvis vēra sākumskola, kurā ir iespējas mācīties no 1. – 6. klasei.

Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai katrs skolēns justos labi un skolas gaitu sākums būtu veiksmīgs. Nelielais bērnu skaits klasēs nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens konkrētu uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem.

Izglītības kvalitāte ir viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem iestādē. Mācību metožu daudzveidīgs pielietojums – no praktiskiem eksperimentiem dārzā līdz jaunāko tehnoliģiju izmantošanai mācību procesā. Regulāri tiek organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem. Katru nedēļu gan pedagogiem, gan personālam notiek nodarbības kopā ar psihologu.

Skola, kur kopīgā sadarbībā ar pedagogiem, vecākiem un vienaudžiem, harmoniskas, skolēniem drošas un kulturālas vides ietvaros, ievērojot morāles un ētikas pamatprincipus, tiek veicināta mācīšanās prasmju attīstība un skolēnu vispusīga personības izaugsme, kas pēc 6.klases beigšanas nodrošina iespēju turpināt mācības citā izvēlētajā izglītības iestādē.

Mērķis: sekmēt bērna vispusīgu attīstību.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 27.07.2021.