Izglītība

7. martā notiks profesionālās pilnveides kursi lasītprasmes veicināšanai pirmsskolā

2024. gada 7. martā PII "Mārzemīte" aicina uz  pedagogus uz profesionālās pilnveides kursiem "Lasītprasmes attīstību veicinoši didaktiskie materiāli un to izmantošanas iespējas pirmsskolā". 

Pieteikšanās līdz 29. februārim

DARBA KĀRTĪBA

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.03.2024.