Izglītība

12. martā notiks seminārs par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem skolā

12. martā Mārupes pamatskolā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Mārupes pamatskolā starpnovadu izglītības iestāžu atbalsta komandu vadītājiem notiks seminārs "Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem skolā". 

Seminārs Mārupes, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu iekļaujošās jomas koordinatoriem un izglītības iestāžu atbalsta komandu vadītājiem. 

Pieteikties līdz 7. martam, rakstot uz e-pasta adresi envija@marupespamatsk.lv

Ielūgums

Informācija sadaļā atjaunota 29.02.2024.