Izglītība

Izglītības pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja:

Liene Šmite (e - pasta adrese: liene.smite@marupe.lv, tālr. nr. 26310535)

 

Par Mārupes novada Izglītības pārvaldi

Mārupes novada Izglītības pārvalde ir Mārupes novada Domes 2012. gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Speciālisti

  • Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Erita Rutkovska, mob. tālr. nr. 29526240, e - pasta adrese:  erita.rutkovska@marupe.lv (metodiskais darbs pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, jautājumi par bēgļu bērnu izglītību un bērnudārziem)
  • Izglītības darba speciāliste Elita Lecko, mob. tālr. nr. 25448489, e - pasts elita.lecko@marupe.lv
    (karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
  • Izglītības darba speciāliste Kristīne Purmale, tālr. nr. 67687144, mob. tālr. nr. 29531106, e - pasts kristine.purmale@marupe.lv;  (pieaugušo izglītība, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana, mācību priekšmetu olimpiādes, valsts pārbaudes darbi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, pirmsskolu rinda - kontrole, pārraudzība, uzņemšana, plānošana)
  • Izglītības darba speciāliste Anda Ozoliņa, tālr. nr. 67914552, mob. tālr. 29169314, e-pasts anda.ozolina@marupe.lv  (aukļu līdzfinansējuma pakalpojuma saņemšana, privāto izglītības iestāžu rēķini par pašvaldības līdzmaksājumiem)
  • Uzskaitvede Agnese Lauska, tel. 29556531, e - pasts: agnese.lauska@marupe.lv (līgumi par aukļu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzmaksājumiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ēdināšanu u.c.)
  • Vecākais jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo, tel. 29854280, e-pasts: einars.deribo@marupe.lv (darbs ar jaunatni, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumus sadarbībā ar pašvaldības dibinātajām iestādēm) 
  • Jaunatnes lietu speciāliste Laine Paupere, tel. 28816316, e-pasts: laine.paupere@marupe.lv 
  • Veselības veicināšanas koordinators Arvīds Mūrnieks, tel. 25448489 (veselības veicināšanas popularizēšana Mārupes novadā, konsultāciju sniegšana veselības jautājumi)
Informācija sadaļā atjaunota 03.10.2022.