Izglītība

Izglītības pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja:

Liene Šmite (e - pasta adrese: liene.smite@marupe.lv, tālr. nr. 26310535)

 

Par Mārupes novada Izglītības pārvaldi

Mārupes novada Izglītības pārvalde ir Mārupes novada Domes 2012. gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00


Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Erita Rutkovska, mob. tālr. nr. 29526240, e - pasta adrese: erita.rutkovska@marupe.lvSpeciālisti

Izglītības darba speciāliste Agnese Mīļā, mob. tālr. nr. 28446959, e - pasta adrese:  agnese.mila@marupe.lv (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)

Izglītības darba speciāliste Elita Lecko, mob. tālr. nr. 25448489, e - pasta adrese: elita.lecko@marupe.lv
(karjerizglītības jautājumi, iekļaujošā izglītība, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)

Izglītības darba speciāliste Kristīne Purmale, mob. tālr. nr. 29531106, e - pasta adrese: kristine.purmale@marupe.lv  (pirmsskolu rinda - kontrole, pārraudzība, uzņemšana, plānošana, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana)

Izglītības darba speciāliste Anda Ozoliņa, tālr. nr. 67914552, mob. tālr. nr. 29169314, e-pasta adrese: anda.ozolina@marupe.lv (privāto izglītības iestāžu rēķini par pašvaldības līdzmaksājumiem)

Uzskaitvede Agnese Lauska, tālr. nr. 29556531, e - pasta adrese: agnese.lauska@marupe.lv (aukļu līdzfinansējuma pakalpojuma saņemšana, līgumi par aukļu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzmaksājumiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ēdināšanu u.c.)

Vecākais jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo, tālr. nr. 29854280, e-pasta adrese: einars.deribo@marupe.lv (darbs ar jaunatni, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšana sadarbībā ar pašvaldības dibinātajām iestādēm, interešu izglītība) 

Jaunatnes lietu speciāliste Laine Paupere, tālr. nr.  28816316, e-pasta adrese: laine.paupere@marupe.lv (tiešais darbs ar jauniešiem Mārupes pilsētā un pagastā, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra “Hēlijs” vadīšana)

Jaunatnes lietu specialists Rinalds Daniels Jefimovs, tālr. nr. 22017220, e-pasta adrese: rinalds.jefimovs@marupe.lv (tiešais darbs ar jauniešiem Babītes un Salas pagastos, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra Piņķos vadīšana)

Veselības veicināšanas koordinators Arvīds Mūrnieks, e-pasta adrese: arvids.murnieks@marupe.lv  (veselības veicināšanas popularizēšana Mārupes novadā, konsultāciju sniegšana veselības jautājumos)

Informācija sadaļā atjaunota 21.12.2022.