Izglītība

Mārupes novada Skultes sākumskola

Mārupes novada Skultes sākumskola
Mārupes novada Skultes sākumskola

Adrese: Skultes iela 25, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2108
Tālrunis/Fakss: 67915276, 26579839
E-pasts: skultes.sakumskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.skolaskulte.lv
Skolas direktore: Gaļina Grizāne

 

Plakāts

Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums

1972.gada 1.septembrī skola Skultē pirmo reizi vēra durvis saviem audzēkņiem. Skola darbojās sākumā kā Rīgas 19. astoņgadīgās  skolas filiāle un, vēlāk, kā Rīgas 17. astoņgadīgās skolas filiāle. 1990. gadā tika dibināta Skultes pamatskola un atkal kā filiāle – šoreiz Rīgas  53. vidusskolai pakļauta.

No 1992. gada 01. janvāra Skultes pamatskola ir Mārupes pagasta pakļautībā.  2009. gada Mārupes novada Dome pieņēma lēmumu par Skultes pamatskolas reorganizāciju un no 2009. gada 1. septembra skola sāka strādāt kā Mārupes novada Skultes sākumskola ar pirmsskolas grupām.

2020./2021.mācību gadā Mārupes novada Skultes sākumskolas 1.-6.klasēs mācās 46 izglītojamie un sešās pirmsskolas grupas apmeklē 101 bērns. Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma.

Mārupes novada Skultes sākumskolā tiek realizētas:

 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;

 

 • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma, kods 11011111;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 11015511;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015611;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015811;
 • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma, kods 11011121;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 11015521;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015621;
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015821.

Interešu izglītība Mārupes novada Skultes sākumskolā:

 • Tautas dejas (1.-4.klases)
 • Mūsdienīgas dejas (1.-6.klases)
 • Solisti – vokālisti (1.-6.klases)
 • Vizuālās mākslas pulciņš (1.-6.klases)
 • Rokdarbi (1.-6.klases)
 • Datorapmācība (1.-3.klases)
 • Latviešu valodas pulciņš (3.-6.klases)
 • Krievu valodas pulciņš (2.-6.klases)
 • Sporta spēles pulciņš (1.-6.klases)
 • Peldēšana (1.-2.klases)
Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.