Izglītība

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV – 2101

Tālrunis: 67919341

E-pastsbabitespii@babite.lv  

Mājaslapawww.babitespii.lv

Iestādes vadītāja: Ingrīda Dzelzkalēja

E-pastsingrida.dzelzkaleja@babite.lv

Plakāts

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo audzēkni pamatizglītības apguvei.

 

SAISTĪTIE DOKUMENTI UN NORMATĪVIE AKTI

Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.