Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome

 

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.33 “Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”

Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
 • Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs
 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 • Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante
 • Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Klinta Priedenfelde, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Kārlis Bodnieks, SIA "Prolux" pārstāvis
 • Jurijs Baibakovs, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis
 • Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta direktors
 • Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis
 • Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis
 • Alīna Lukjanceva, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāvis
 • Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors
 • Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Edgars Jākobsons, SIA "TrafoNet" pārstāvis
 • Dace Krastiņa, SIA "Avar Auto" pārstāve

Padomes priekšsēdētājs Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2020.gads

2020.gada 29. jūnijā Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 3.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2019.gads

2019.gada 4.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 8.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 12.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 10.jūnija Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2019.gada 16.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.5

2018.gads

2018.gada 8.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2018.gada 23.marta Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes brauciena PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 9.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2018.gada 17.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 31.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2017.gada 5.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 25.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 19.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 5.decembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

Informācija sadaļā atjaunota 30.07.2020.