Uzņēmējdarbība

Mentoringa programma

Mentoringa programma Mārupes jaunajiem uzņēmējiem

Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” piedāvā Mentoringa programmu, kuras ietvaros jaunie uzņēmēji var bez maksas saņemt pieredzējušu uzņēmēju padomu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Mentoringa programmas mērķis ir atbalstīt Mārupes novada topošos un esošos uzņēmējus un veicināt jaunu uzņēmumu un darbavietu izveidi.

Dalībai mentoringa programmā aicinām pieteikties:

  • Mārupes novada iedzīvotājus, kuri ir gatavi spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā;
  • Mārupes novadā pirms ne vairāk kā trīs gadiem reģistrētu uzņēmumu pārstāvjus (īpašniekus vai vadītājus), kuriem ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts biznesa attīstībai.

Mentoringa programma norisinās nepārtraukti un tās ilgums tiek piemērots katra dalībnieka vajadzībām.

Uzsākot dalību programmā, katram jaunajam uzņēmējam jeb pieredzes pārņēmējam tiek piešķirts mentors – pieredzes bagāts uzņēmējs. Programmas gaitā mentors dalīsies pieredzē, zināšanās un kontaktos ar savu pieredzes pārņēmēju. Sadarbība izpaužas kā individuālas konsultācijas klātienē un attālināti, mentoram un pieredzes pārņēmējam abpusēji pieņemamā vietā un laikā. Programmas ietvaros pieredzes pārņēmēji ne tikai apgūst uzņēmējdarbībā noderīgas iemaņas, bet arī veido savstarpējus kontaktus un apmainās ar pieredzi.

Plašāku informāciju par mentoringu skatīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātajā materiālā 

Labās prakses piemēri mentoringā

Aizpildītas pieteikuma anketas un jautājumus par Mentoringa programmu lūdzam sūtīt biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedram Normundam Čiževskim uz e-pastu: normunds.cizevskis@marupesuznemeji.lv.

Informācija sadaļā atjaunota 17.02.2020.