Sports

Mārupes Sporta centrs

Juridiskā adrese: Mārupes Sporta centrs, Viskalnu iela 7, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167
Tālrunis: 26354027 (darba dienās)
E-pasts: sports@marupe.lv  
Vadītāja: Silvija Bartuševiča, silvija.bartusevica@marupe.lv 


Sporta pasākumu organizatori:

Lietvede: Evita Valaine, evita.valaine@marupe.lv (dokumentu noformēšana)

Atbildīgais par saimnieciskajiem jautājumiem:  Saimniecības pārzinis Anrijs Survillo, tālr.nr.25629344


Jaunmārupes stadiona administratora tālruņa numurs 29152279

Mārupes stadiona administratora tālruņa numurs 28619033

Tīraines stadiona administratora tālruņa numurs 20022527

 

Stadionu darba laiks: no plkst. 8.00 – 22.00 (izņemot pirms svētku un svētku laiku)


Plakāts

Par Mārupes Sporta centru

Mārupes Sporta centrs (MSC) organizē Pašvaldības sporta bāžu uzturēšanu un attīstīšanu, sporta bāžu pieejamības nodrošināšanu Pašvaldības izglītības iestādēm un iedzīvotājiem, kā arī sekmē sporta bāžu efektīvu izmantošanu. MSC strādā kvalificēti treneri, sporta darba organizatori, kuru darbības virzieni ir Pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstība.


Mārupes Sporta centrs aicina pieteikties vingrošanas nodarbībām pieaugušajiem. 

Piedalīties aicināts ikviens iedzīvotājs, dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās, sūtot īsziņu uz tālr. 26400932 (trenere Baiba Verle). Dalība - bez maksas. 

Nodarbības notiks: 

PIRMDIENĀS

17.30 - 18.30 Skultes sākumskolas sporta zālē Skultē, Skultes ielā 21;

19.00 - 20.00 Mārupes Valsts ģimnāzijas spoguļzālē Mārupē, Kantora ielā 97;

20.20 - 21.20 Tīraines sporta kompleksā Tīrainē, Viskalnu ielā 7.

 

TREŠDIENĀS

18.00 - 19.00 Mārupes Valsts ģimnāzijas spoguļzālē Mārupē, Kantora ielā 97;

19.30 - 20.30 Skultes sākumskolas sporta zālē Skultē, Skultes ielā 21.

 

CETURTDIENĀS

19.00 - 20.00 Mārupes Valsts ģimnāzijas spoguļzālē Mārupē, Kantora ielā 97.


Pakalpojumu maksa par telpu nomu

Mārupes Sporta centra nolikums

Latvijas Futbola federācijas 3.līmeņa akreditācijas apliecinājums

2023. gada 30. augusta lēmums Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"

2023. gada 25. oktobra lēmums Nr. 7 "Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. augusta lēmumā Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"

Informācija sadaļā atjaunota 10.04.2024.