Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

PIETEIKŠANĀS SPORTA NODARBĪBĀM

No šī gada 12.jūlija līdz 31.augustam Mārupes Sporta centra audzēkņi, kuri apmeklēja treniņu nodarbības iepriekšējā mācību gadā, tiek aicināti pagarināt līgumu 2021./2022.g.nodarbībām.  Aicinām vecākus iesniegt dokumentus (iesniegumu un ārsta izziņu) savlaicīgi un negaidīt pēdējo brīdi!

Jaunu audzēkņu uzņemšana (tie, kuri apmeklēs nodarbības pirmo gadu) notiks no 1.septembra – 30.septembrim.

Saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumu nr. 22 tiek noteikts privātpersonu līdzmaksājums EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 31.maijam .

Mārupes novada domes lēmums

Plašāku informāciju par līdzmaksājuma apmēru un nosacījumiem lasiet šeit

Mārupes Sporta centrs aicina apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra stadionos:

 • Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes ģimnāzijas sporta zālē, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes stadions, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
 • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
 • Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē
 • Mārupes BMX trasē, Tīraines dārzi 6, Tīrainē

Kāpēc trenēties Mārupes Sporta centrā?

 • Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;
 • Braucieni uz sacensībām ir nodrošināti ar Mārupes pašvaldības transportu;
 • Nodarbības vada profesionāli un pieredzējuši treneri ar augstāko izglītību sporta jomā.

Informācija par līguma slēgšanu

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

 • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit;
 • iesniegums par e-rēķinu nodrošināšanu. Iesniegums
 • audzēkņa foto;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
 • Aizpildīts un trenera parakstīts iesniegums (atrodas pie trenera);

un noslēgts līgums starp Mārupes Sporta centru un audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi par pakalpojuma saņemšanu.

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97.

Apmaksa par sporta nodarbībām veicama saskaņā ar Mārupes sporta centra nosūtītajiem rēķiniem, maksājumā obligāti norādot rēķina numuru.

Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97 rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti pēc līguma noslēgšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Ar līguma formu var iepazīties šeit. Līgumu sagatavo Mārupes SC lietvede.

Ja saskaņā ar Mārupes novada domes sēdes 2019. gada 26.jūnija lēmumu nr.19 vecāku līdzmaksājumam piemērojama atlaide, ierodoties parakstīt līgumu, jāiesniedz iesniegums (var aizpildīt arī uz vietas Kantora ielā 97) par atlaides piemērošanu konkrētam audzēknim. Atlaižu iesnieguma veidlapa šeit.

Ja audzēknis ir vecumā no 7-9 gadi un vecāki atļauj pēc nodarbībām mājās doties pašiem, tad pie līguma parakstīšanas ir jāiesniedz rakstiska atļauja, ka vecāki uzņemas atbildību par audzēkni ārpus Sporta centra telpām/stadioniem.

Audzēkņus, kuri apmeklējuši nodarbības 2020/2021.mācību gadā, lūgums dokumentus iesniegt un parakstīt no 12.jūlija līdz 31.augustam (iepriekš vienojoties par laiku), lai izvairītos no lielām rindām un dokumentu apstrādes kavēšanās.

Dokumentus var iesniegt:

1) Mārupes SK, Kantora ielā 97 pie administratores;

2) sūtīt Mārupes SC lietvedei uz e-pastu eva.maculevica@marupe.lv  ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neatkarīgi no tā, kad tiks parakstīts līgums, līdzfinansējums tiks piemērots no 1.oktobra.

Papildus informējam, ka ja līgums nebūs parakstīts līdz 1.oktobrim, tad nodarbības apmeklēt nedrīkstēs.

 

Mārupes Sporta centra lietvede: Eva Macuļeviča, tālr. 20006235

Informācija sadaļā atjaunota 21.02.2022.