Sabiedrība

Ielas un ceļi

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu, tai skaitā rūpēties par pašvaldības īpašumā esošām ielām un ceļiem.

 

Ielu un ceļu programma 2017.- 2019.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda  pārvaldīšanas kārtība

Vispārējās pašvaldības autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības 2019 

2019.gada 31.jūlija Mārupes novada domes lēmums Nr.10 "Par Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas apstiprināšanu"

Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) (Apstiprināts 27.02.2019.) Domes lēmums

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde

adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

Tālrunis: 26467729

E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Informācija sadaļā atjaunota 22.09.2020.