Sabiedrība

Asenizācijas pakalpojumi

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā  drīkst veikt tikai pašvaldībā reģistrēti komersanti, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēguši ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Līdz 2022.gada 30.jūnijam aktīvi būs divi asenizatoru reģistri – Mārupes pagasta teritorijai un Babītes, Salas pagastu teritorijām.

Ar reģistrētiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā, var iepazīties ŠEIT

 

Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai/ transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās asenizatoram ir jāreģistrējas Mārupes novada pašvaldībā.

 

Par reģistrācijas kārtību un prasībām Mārupes novadā lasīt ŠEIT

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2022.