Sabiedrība

Dienas centri

Dienas centri ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienības, kas dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un pensionāriem.

Pakalpojumu veidi Dienas centros

 • Individuālas sociālā darbinieka konsultācijas
 • Atbalsta sniegšana un palīdzība klientu problēmsituāciju risināšanā
 • Atbalsta un izglītojošās grupas
 • Informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un pienākumiem
 • Saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas
 • Aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai

Palīdzība un atbalsts tiek sniegta, ja klients palīdzību lūdz pats un/vai vēlas apmeklēt Dienas centru, kā arī tad, ja Dienas centra pakalpojumu nepieciešamību ir atzinis un jaunieti vai bērnu nosūtījis Sociālais dienests un/vai pašvaldības policija.

Dienas centru klienti

 • Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji
 • Pensijas vecuma personas
 • Citas personas, kam nepieciešami sociālie pakalpojumi

 

Dienas centri Mārupes novadā

Dienas centrs “Švarcenieki”

Dienas centrs “Tīraine”

Dienas centrs “Skulte”

  Informācija sadaļā atjaunota 05.03.2018.