Sabiedrība

Babītes un Salas pagasti

Par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem lasīt Latvija.lv portālā šeit.

Informācija par to, ko darīt, kur vērsties pēc palīdzības, kur iegādāties visu nepieciešamo  bērēm, atrodama katalogā bēres.lv. Katalogs izveidots, lai maksimāli ātrā un ērtā veidā cilvēkam palīdzētu atrast visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus tuvākajā rajonā.

Piņķu Jāņa kapsēta

Atrašanās vieta: Piņķi

Kapsētu apsaimnieko Piņķu Jāņa ev. – lut. draudze

Tālr. nr.: 26752868, 67708717

www.pinkudraudze.lv

Babītes Annas kapsēta

Atrašanās vieta: Klīves, Babītes pagasts

Kapsētu apsaimnieko Piņķu Jāņa ev. – lut. draudze

Tālr.nr.: 26752868, 67708717

www.pinkudraudze.lv

Beberbeķu kapsēta

Atrašanās vieta: Beberbeķi, Babītes pagasts

Kapsētu apsaimnieko Mārupes novada pašvaldība

Kapu pārzines tālr. nr.: 29102759


Interneta vietnē www.cemety.lv  iedzīvotājiem ir iespēja meklēt informāciju par apbedītajiem un apskatīt to kapvietas atrašanās vietu kartē Babītes pagasta Beberbeķu un Piņķu kapsētās.

Informācija par apbedījumiem minētajā interneta vietnē tiks aktualizēta reizi mēnesī, kā arī laika gaitā var tikt papildināta ar plašāku informāciju par apbedītajiem (dzīvesstāsti, piemiņas ieraksti u.tml.) un informāciju par pasākumiem kapsētās – kapusvētki u.c. notikumi.


Līgumu slēgšanai par kapavietu Babītes novada pašvaldības Beberbeķu kapsētā lūgums sazināties ar Ludmilu Liepu (mob. tālr. nr. 29102759), savukārt Salas pagasta kapsētā – ar Laimu Helvigu (mob. tālr. nr. 26523177).

Saistošie noteikumi Nr. 20 Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Babītes novadā.


Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi

Apbedīšanas birojs "Aīds"

Babītes pagasts, Piņķi, Jūrmalas ielā 14, 2.stāvs

Diennakts tālr.: 28 33 60 33

E-pasts: aiids@inbox.lv

www.aiids.lv

Informācija sadaļā atjaunota 23.03.2022.