Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Šobrīd arvien turpinās darbs pie iepriekšējās kārtas laikā saņemto pieteikumu apstrādes un risinājumu saskaņošanas, plānojot līgumu slēgšanu uzsākt marta beigās/aprīļa sākumā. Ja rodas jautājumi par Jūsu pieteikuma virzību, aicinām sazināties pa tālr. 67149876, 67149875 vai sūtot e-pastu inuta.saroka@marupe.lv

Jauna pieteikumu iesniegšanas kārta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai tiks izsludināta š.g. aprīlī. Precīzi pieteikšanās datumi tiks izziņoti tuvākajā laikā. Iesniegumu pieņemšana notiks TIKAI izsludinātajā laika posmā.

Uzmanību! Ir grozīti Saistošie noteikumi, kas nosaka atbalsta saņemšanas kārtību. Saskaņā ar jauno redakciju, izlīdzināts atbalsta apmērs, nediferencējot to pēc atbalsta kategorijas. Būtiskākās izmaiņas skar kategorijas pensionāri un ģimenes ar vienu vai diviem bērniem – pēc jaunās Saistošo noteikumu redakcijas atbalsta apmērs no 80% palielināts līdz 100% no tāmes, nepārsniedzot 2500 EUR kanalizācijas pieslēguma izveidei un 1500 EUR ūdensapgādes pieslēgumiem. Tās ir labas ziņas daudziem no novadniekiem.

Vienlaikus vairs nav pieejams atbalsts 50% apmērā.

Šajā pavasarī pieteikties atbalstam aicināsim arī daudzdzīvokļu māju pārvaldniekus.

Saistošie noteikumi Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie akti.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

Informācija sadaļā atjaunota 02.03.2021.