Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Šobrīd pieteikumu pieņemšana pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei nenotiek

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

*Norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastu datu ievades sistēmā.

Informācija sadaļā atjaunota 17.11.2021.