Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Šobrīd pieteikumu pieņemšana pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei nenotiek

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

Informācija sadaļā atjaunota 15.06.2021.