Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūve jau ilggadēji ir bijusi viena no Mārupes novada domes prioritātēm, ko apliecina arī fakts, ka jau kopš 2016. gada pašvaldība konkursa kārtībā līdzfinansē mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi gan par pieslēgumu izbūvi pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kam līdz šim pašvaldība līdzfinansējumu nesniedza, gan par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai, pašvaldība ir radusi iespēju piesaistīt aizņēmumu 300 000 EUR apmērā (I kārta) uz specifiskiem nosacījumiem t.i. līdzfinansējumam mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes  sistēmām tikai tajās ielās, kurās ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un kanalizācijas vads Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

Šai sakarā, Mārupes novada Dome 2020. gada 27. maijā veica grozījumus 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT

PIETEIKUMS

Īpašniekiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 100% apmērā no kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 2500 EUR kanalizācijas izbūves izmaksām un 1500 EUR ūdensvada sistēmas izbūvei.

Atbalsta apmērs izriet no īpašnieka pieteikuma un papildus iesniegtās dokumentācijas satura:

  • īpašniekam, iesniedzot pieteikumu un nenorādot kā atbalsta  personu ne sevi, ne savus pirmās pakāpes radiniekus, pretendē uz 50% atbalsta apjomu;
  • īpašniekam, iesniedzot pieteikumu un norādot sevi vai savus 1. pakāpes radiniekus kā atbalsta personas saskaņā ar Saistošo noteikumu 6.1. – 6.9. punktu, pretendē uz 100% atbalstu;
  • īpašniekam, iesniedzot pieteikumu un norādot sevi vai savus 1. pakāpes radiniekus kā atbalsta personas saskaņā ar Saistošo noteikumu 6.10 – 6.11.punktu, pretendē uz 80 % atbalstu.

Pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanas  I kārtai norisināsies no 2020. gada 29. jūnija līdz 27. jūlijam.

SVARĪGI! Neaizmirstiet pieteikumam pievienot zemes robežu plānu vai shēmu, kurā atzīmēts jūsu pašreizējā lokālā kanalizācijas risinājuma atrašanās vieta!

Ar detalizētu pieteikšanās kārtību aicinām iepazīties šeit. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības nodaļu, sūtot e-pastu inuta.saroka@marupe.lv vai zvanot pa tālr. 67149876

Aicinām pieteikties līdzfinansējumam šādu Mārupes novada ielu namīpašniekus:

 

MĀRUPE

 

IELA

NO

LĪDZ

Ābolu iela

Visā garumā

Bebru iela

Bebru iela 1

Jaunbebru iela

Braslas iela

Daugavas iela

Kurmales iela

Dzintaru iela

Ventas iela

Dzintaru iela 11

Gaileņu iela

Visā garumā

Gaujas iela

Rožkalnu iela

Konrādu iela

Konrādu iela

Visā garumā

Krones iela

Bebru iela

Mēmeles iela

Kurmenes iela

Mēmeles iela

Sīpeles iela

Kursīšu iela

Mēmeles iela

Sīpeles iela

Lapiņu dambis

Jelgavas ceļš

Silaputniņu iela

Mauriņu iela

Dravnieku iela

Ventas iela

Mālu iela

Visā garumā

Meiju iela

Visā garumā

Miķeļa iela

Trenču iela

Ventas iela

Pašvaldības ceļš C18

īpašums "Rotas"

Silnieku ielai

Reviņu iela

Mārupītes gatve

Gaujas iela

Sietnieku iela

Visā garumā

Silnieku iela

Silnieku iela 1

Silnieku iela 45

Stīpnieku ceļš

Kantora iela

Stīpnieku ceļš 31

Strazdu iela

Visā garumā

Ūdru iela

Ventas iela

Ūdru iela 7

Ventas iela

Kurmales iela

Dzelzceļa iela

Vējiņu iela

Visā garumā

Šosciems

Visā ciema teritorijā

Vilnīšu iela

Visā garumā

Zeltiņu iela

Ābelīšu iela

Stīpnieku ceļš

Zeltiņu iela

Lielā iela

Meldriņu iela

Zīraku iela

Trenču iela

Ventas iela

Bašēnu ceļš*

Stīpnieku ceļš

Daugavas iela

Mežkalnu iela*

Visā garumā

Vīnkalnu iela*

Visā garumā

Robežnieku iela*

īpašums "Veģēni"

Stīpnieku ceļš

Ezeriņu iela*

Ezeriņu iela 3

Putnukalna iela

Putnukalna iela*

Putnukalna iela 9

Zeltiņu iela

Silaputniņu iela*

Silaputniņu iela 11

Lapiņu dambis

Kurmales iela*

Kurmales iela 94

Kurmales iela 96

* Pieteikumi tiks pieņemti līdzfinansējuma saņemšanas II kārtā, š.g. rudenī.

JAUNMĀRUPE

IELA

NO

LĪDZ

Alkšņu iela

Visā garumā

Apšu iela

Visā garumā

Auziņu iela

Loka ceļš

Celmu iela

Bērzu iela

Visā garumā

Ceriņu iela

Visā garumā

Ciņu iela

Ciņu iela 4

Ciņu iela 7

Egļu iela

Visā garumā

Gobu iela

Visā garumā

Ievu iela

Visā garumā

Īvju iela

Visā garumā

Kadiķu iela

Loka ceļš

Kadiķu iela 10

Kastaņu iela

Visā garumā

Kārkliņu iela

Loka ceļš

Ciņu iela

Kļavu iela

Loka ceļš

Kļavu iela 10

Lazdu iela

Visā garumā

Loka ceļš

Ziedkalnu iela

Mežrozīšu iela

Meža iela

Meža iela 1

Meža iela 18

Mežrozīšu iela

Loka ceļš

Mežrozīšu iela 13

Ošu iela

Visā garumā

Ozolu iela

Ozolu iela 2A

Ozolu iela 26

Pīlādžu iela

Visā garumā

Priežu iela

Visā garumā

Rudzu iela

Priežu iela

Liepu iela

Segliņu iela

Auziņu iela

Segliņu iela 13

Skabāržu iela

Visā garumā

Vīksnu iela

Visā garumā

Jasmīnu

Visā garumā

Kārklu

Visā garumā

Liepu

Skabāržu iela

Priežu iela

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.07.2020.