Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē par pieņemtajiem lēmumiem

 

Mārupes novada domes 2020.gada 2.septembra sēdes lēmums Nr.13

Dzēst V.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 72.83 Eur (septiņdesmit divi euro un 83 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 45.87 Eur (četrdesmit pieci euro  un 87 centi) par nekustamo īpašumu _____, Mārupes novads, kadastra Nr. _____ un _______, Mārupes novads kadastra Nr. ________, kas izveidojies par 2013.gadu.

 

Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra sēdes lēmums Nr. 35

Dzēst I.S., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 83,20 Eur (astoņdesmit trīs euro un 20 centi) apmērā par nekustamo īpašumu _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies līdz 2016.gada 30.novembrim

 

Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra sēdes lēmums Nr.31

Dzēst N.K., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 69,80 Eur (sešdesmit deviņi euro un 80 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 50,85 Eur  (piecdesmit euro un 85 centi) par nekustamo īpašumu ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2011.gada trešo un ceturto ceturksni.

 

Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra sēdes lēmums Nr.23

Dzēst SIA “P.M.G.M.”, reģ. Nr.40003757968, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 498,84 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 498,84 eiro.

 

Dzēst M.P., personas kods ____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 138,73 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 75,01 eiro  par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gaujas iela ____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.augustam.

 

Dzēst B.P., personas kods ____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 159,23 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 97,91 eiro.

Mārupes novada domes 29.maija domes sēdes lēmums nr.24

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu šādām personām:

 

Nr.p.k.

Persona

Īpašuma adrese

Pamat-

Parāds

EUR

Nodokļa iekasēšanas neiespējamības pamats

 1.  

V.Ž., dzimis ______.,

Dzeņu iela ______, Vētras, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

9.30

25.09.2015. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2015.gadu

 1.  

A.Z., personas kods ______

Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

4.74

10.40

2.34

 

05.03.2015. tiesas lēmums, Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014.gadu un 2015.gadu.

 1.  

J.Š., personas kods ______

Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______;

Skultes iela ______ Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______.

7.80

1.77

10.01.2014. tiesas lēmums.

Citi   īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014.gadu

 1.  

I.S., personas kods ______

Ziedoņu iela ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

3.81

08.05.2012 tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2012.gadu

 1.  

V.S., personas kods ______

Tīraines ______, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

7.32

 

Minētais nekustamais īpašums nepiederēja, to nomāja. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014. un 2015.gadu

 1.  

G.S., personas kods ______

Ošu iela ______, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

2.25

 

02.05.2012. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2012.gadu

 1.  

I.O., personas kods ______

Zeltiņu iela ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

1.58

10.11.2010. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2010.gadu

 1.  

A.M., personas kods ______

Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

 

2.75

13.06.2013. pirkuma līgums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies pirms 2012.gada

 

 

 1.  

SIA “______”  reģ.Nr.______

______”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

5.78

 

01.12.2016. noslēgts pirkuma līgums. 13.02.2019. SIA “______likvidēta. Parāds izveidojies par 2016.gadu

 

 1.  

T.L.,  personas kods ______

Viršu iela ______, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

7.92

14.89

07.12.2010. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies pirms 2012.gada

 1.  

A.L., personas kods ______

Baltlāču iela ______, Mārupe kadastra Nr. ______

8.09

5.96

19.04.2016. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

SIA “______” reģ.Nr. ______

______”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

1.05

08.09.2016.noslēgts pirkuma līgums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

G.I.,

Personas kods ______

Silaputniņu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

0.70

 

05.06.2015. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2015.gadu

 1.  

A.G., personas kods ______

Vīndedžu iela ______, Vētras, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

0.93

16.11.2016. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

K.B.-S., personas kods ______

Mazā Spulgu iela ______, Mārupe

kadastra Nr. ______

 

Mazā Spulgu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

14.92

 

 

 

8.52

17.05.2013. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2013.gadu

 1.  

A.B.-V.,

personas kods ______

Zeltrītu iela ______, Mārupe

kadastra Nr. ______

Zeltrītu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

9.19

 

 

0.63

11.08.2014. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014.gadu

 1.  

R.B.,

personas kods ______

______”,

Mārupes novads,

kadastra Nr. ______

1.39

 

Mirusi.

17.10.2016.mantojuma apliecība. Parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

K.S., personas kods ______

Mazā Zemturu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

Mazā Zemturu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

12.57

 

6.17

25.07.2014. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014.gadu

 1.  

A.K.,

personas kods ______

Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______

Skultes iela ______, Skulte, kadastra Nr. ______

14.98


8.37

14.08.2013. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2013.gadu

 

 1.  

J.K.,

personas kods ______

Veczariņu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

10.08

 

15.06.2016. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

K.K.

personas kods ______

Veczariņu iela ______, Mārupe,

kadastra Nr. ______

8.00

15.06.2016. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2016.gadu

 1.  

A.D.,

personas kods ______

Vecozolu iela ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

Vecozolu iela ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

0.15

4.48

26.03.2012. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2012.gadu

 1.  

D.U. personas kods ______

Mazcenu aleja ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

Mazcenu aleja ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

Mazcenu aleja ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

Mazcenu aleja ______, Mārupe, kadastra Nr. ______

14.95

 

12.67

12.22

 

1.98

21.08.2013. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2012.gadu, 2013.gadu.

 1.  

S.J.,

 personas kods ______

Mazcena Nr. ______,

Mārupes novads,

kadastra Nr. ______

14.54

Īpašums pieder domei. Persona to nomāja. Līgums pārtraukts. Parāds izveidojies par 2012.gadu un 2013.gadu.

 1.  

M.F.,

personas kods ______

Viršu iela ______, Tīraine, Mārupes novads,

kadastra Nr. ______

10.41

 

01.04.2015. tiesas lēmums. Citi īpašumi nepieder, parāds izveidojies par 2014.gadu, 2015.gadu.

 1.  

V.Ž.-A.,

personas kods ______

______, Tīraine, Mārupes novads,

kadastra Nr. ______

14.70

10.00

Īpašums pieder domei. Persona to nomāja. Līgums pārtraukts. Parāds izveidojies par 2012.gadu, 2013.gadu un 2014.gadu.

 

 

Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmums Nr. 25

Dzēst A.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 13,49 Eur (trīspadsmit euro un 49 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,27 eiro (viens euro  un 27 centi) par nekustamajiem īpašumiem Zeltrītu ielā _____, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, un 754/50290 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Zeltrītu iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, kas izveidojies no 2015.gada novembra līdz 2016.gada 15.septembrim, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta sēdes lēmums Nr 19:

Nr. 19.1. Dzēst J.R. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 540,14 eiro (pieci simti četrdesmit eiro un 14 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 683,50 (seši simti astoņdesmit trīs eiro  un 50 centi) par nekustamo īpašumu Kantora iela 115, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.___, Kantora iela __, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.___ un Lielā iela __, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.___, kas izveidojies no 2009.gada janvāra līdz 2009.gada oktobrim, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.2. Dzēst O.J. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 291,62 eiro (divi simti deviņdesmit viens eiro un 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 95,88 eiro (deviņdesmit pieci eiro  un 88 centi) par nekustamo īpašumu Zeltrītu ielā __, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.__, Nr.___, kas izveidojies no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada augustam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.3. Dzēst A.N. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 104,73 Eur (viens simts četri euro un 73 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 140,41 (viens simts četrdesmit euro  un 41 cents) par nekustamo īpašumu Lielā iela 37-30, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.____, Nr.___, kas izveidojies no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada martam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.4. Dzēst SIA “Supremus investīcijas”, reģ. Nr.40003748471, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 518,98 Eiro  (pieci simi astoņpadsmit euro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 540,47 eiro (pieci simti četrdesmit euro un  47 centi).

Nr. 19.5. Dzēst SIA “MARUPE DEVELOPMENT”, reģ. Nr.40003762530, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 84,72 eiro (astoņdesmit četri eiro un 72 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 84,72 eiro (astoņdesmit četri eiro un  72 centi).

Nr. 19.6. Dzēst I.L. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 152,98 eiro (viens simts piecdesmit divi eiro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 136,14 eiro (viens simts trīsdesmit seši eiro  un 14 centi) par nekustamajiem īpašumiem “Balti”, Mārupes novads, kadastra Nr.___, “Muižas B”, Mārupes novads, kadastra Nr.___ un “Muižas E”, Mārupes novads, kadastra Nr.____, kas izveidojies no 2010.gada janvāra līdz 2012.gada jūlijam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra sēdes Nr. 16 lēmums: 

Nr. 17.1. Dzēst A.P., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 749.94 Eur un ar to saistīto nokavējuma naudu 320,16 Eur par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela __, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.2. Dzēst J.P., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 192,14 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 21,97 Eur apmērā par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela __, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.3. Dzēst V.H., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 104,28 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,38 Eur apmērā par nekustamo īpašumu ___, Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 14.09.2020.