Citi īstenotie projekti

Ģimeņu atbalsta projekts “Būt līdzās!”

Nr. 2/GIMEN/18/024

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projektu “Būt līdzās!”.

Projekta mērķis ir kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku, īstenojot vairākas aktivitātes:

 1. semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim;
 2. svētku diena novada audžuģimenēm;
 3. sporta un aktīvās atpūtas diena daudzbērnu ģimenēm;
 4. ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana novadā (brīvdabas mūzikas instrumenti un interaktīva āra rotaļa “krustiņi-nullītes”).

Projekta aktivitāšu sasniegtie rezultāti tiks izmantoti, lai popularizētu audžuģimeņu pozitīvo pieredzi un aicinātu pieteikties jaunas audžuģimenes, kas ir gatavas no ģimenes šķirtajiem bērniem sniegt savu atbalstu un iespēju augt ģimeniskā vidē. Tāpat, godinot  daudzbērnu ģimenes, novadā tiks uzturētas un popularizētas ģimeniskās vērtības un tradīcijas. Uzlabojot vecāku zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, tiks samazināts bērnu traumu skaits un veidota bērnam droša bērnība. Savukārt, jaunie rotaļu objekti dos iespēju bērniem attīstīt radošās spējas, stratēģiskās un loģiskās domāšanas spējas, muzikālās spējas, kā arī sniegs iespēju ģimenēm interesanti pavadīt kopā laiku.

Projekta kopējās izmaksas ir 26 800,00 EUR. Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ir 18 500,00 EUR, pašvaldības finansējums ir 8 300,00 EUR.

Projekta īstenošanas periods: 22.05.2018. – 15.11.2018.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

 

vraa.jpg

Gerbonis_vertik_0.jpg

 

 MN%20Logo_0.jpg

 

 

 

Pierigas%20partneriba.png

 

 

Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā

Mārupes novadā īsteno projektu „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā”

Mārupes vidusskola ir saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu projekta „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā” īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks 01.09.2014. – 31.12.2014.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu Mārupes novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzinot vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām:

1) izstrādājot un izdodot karti ar velo maršrutu, kas aptvers interesantākās novadā sastopamās dabas vērtības, to aprakstus un fotogrāfijas;

2) noorganizējot velo orientēšanās sacensības Jaunmārupē, pieturas punktus plānojot pie ciematā sastopamajām dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un audzinošu informāciju par katru no tām;

3) sagatavojot publikācijas par novadā sastopamajām, projekta ietvaros izvēlētajām interesantākajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām.

Laikā no 22.09.2014. – 21.10.2014. Mārupes vidusskolā notiks skolēnu, viņu vecāku un radinieku aptauja, kuras mērķis ir iegūt informāciju par Mārupes novadā sastopamajām dabas vērtībām. Iegūtā informācija tiks apkopota, bet interesantākās un pieejamākās dabas vērtības tiks izvēlētas un iekļautas velo maršruta kartē.

Anketas būs pieejamas drukātā formātā Mārupes vidusskolā un elektroniskā formātā www.marupe.lv .

Mārupes vidusskolas skolēni un novada iedzīvotāji aicināti anketēšanas laikā, t.i. no 22.09.2014. – 21.10.2014. piedalīties konkursā, iesūtot fotogrāfijas ar dabas vērtībām Mārupes novadā, norādot sūtītāja vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī dabas vērtības atrašanās vietu uz e-pastu turisms@marupe.lv. Trīs nominācijas iegūs veicināšanas balvas.

11.10.2014. visi Mārupes novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties JAUNMĀRUPES VELO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS. Pulcēšanās plkst. 10:00 pie Jaunmārupes ūdenstorņa.

Seko informācijai par sacensībām www.marupe.edu.lvwww.jaunatnemarupe.lvwww.marupe.lv  

Projekta budžets ir 2947 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, bet 15% Mārupes novada Dome.

Daba

Dabas vērtības Mārupes novadā

Iepazīsti dabas vērtības Mārupes novadā šeit.

Dabas vērtību saglabāšanas un aizsargāšanas plāns – rekomendācijas

Lejupielādēt dokumentu šeit.

Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca”

Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienībā Dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā īstenots projekts „Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca.” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1498.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju izmantot laivu komplektus izbraucieniem ar laivām, tādejādi veicinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta ietvaros īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

 • Resursu punkta izveide Dienas centrā „Tīraine”
 • Inventāra glabāšanas punkta izveide Dienas centra „Švarcenieki” telpās
 • Stiklplasta laivu BEBRS iegāde
 • Airu BRAVO KIT-107 iegāde
 • Glābšanas vestu ECO iegāde
 • Organizēts brauciens Mārupe-Svētupe – Jaunupe-Mārupe
 • Projekta izvērtēšana

  Jauniešu radošā iespēja

  Piedaloties Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam atklāta projekta konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”, Dienas centrs iesniedza savu projektu “Jauniešu radošā iespēja”, ko Izglītības ministrija izvērtējot atbalstīja.

  Projekta   mērķis: atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas veidot filmas, foto izstādes un nodrošināt Dienas centra mājas lapas http://www.svarcenieki nepārtrauktu darbību, kas savukārt ļautu Mārupes novada jauniešiem saņemt un nodot informāciju atbilstoši viņu interesēm un informācijas iegūšanas tradīcijām.

  Projekta galvenie pasākumi:

  • Saturiski un   vizuāli pilnveidot Dienas centra mājas lapu www.svarcenieki.lv (izveidot mājas lapas   jaunu dizainu)
  • Nodrošināt   Dienas centra mājas lapas www.svarcenieki.lv   nepārtrauktu darbību un nodrošināt aktuālākās informācijas par jauniešu   iespējām Mārupes novadā (tai skaitā par iespējām Dienas centrā) publicēšanu
  • Izveidot video filmu par jauniešu dzīvi un iespējām Mārupes novadā
  • Izveidot foto izstādi par jauniešu dzīvi Mārupes novadā

  Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā

  Projekts, kas tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, tika uzsākts 2009.gada nogalē un tā īstenošana notika pusgadu ilgā laika posmā. Projekta ietvaros Dienas centram bija iespēja iegādāties inventāru, kas ilgstoši kalpotu kā materiālā bāze Dienas centra tālākās darbības nodrošināšanai un aktivitāšu pilnveidošanai. Tāpat neatsverams ieguvums ir ne vien materiālās lietas, bet arī iespēja aktīvākajiem Dienas centra apmeklētājiem gūt praktisku pieredzi dažādu spēļu turnīru plānošanā un organizēšanā, kas tika rīkoti projekta ietvaros.

  Projekta sniegtais finansiālais atbalsts ļāva iegādāties saliekamu volejbola laukumu, bumbas un komandas iezīmējošus uzmetņus, kas nodrošinās aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju Dienas centra apmeklētājiem vasaras un pavasara sezonā ārpus Dienas centra telpām. Uz fizisku aktivitāti vērsta ir arī iegādātā, pie televizora pieslēdzamā spēļu konsole Nintendo Wii, kas ir laba alternatīva tradicionālajām datorspēlēm. Viena no visnoslogotākajām aktivitātēm Dienas centrā tagad ir profesionāls galda futbols, kas tāpat ir minētā projekta atbalstīta iecere. 

  Projekta ietvaros tika atvēlēti arī līdzekļi sacensību organizēšanai, kurās aktīvi tika izmantots iegādātais inventārs. Dažādu spēļu turnīru organizēšanas iespēju uzskatām par visveiksmīgāk realizēto projekta mērķi socializācijas ziņā, jo tas deva iespējas attīstīt prasmes, kuras nepieciešamas pozitīvai komunikācijai un veiksmīgai kontaktu dibināšanai, kā arī palīdzēja organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem novērtēt ieguldītā darba rezultātus.

  Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas centra “Tīraine” darbības nodrošināšanai Mārupes novadā

  Īstenots valsts budžeta finansēts projekts “Atbalsts Bērnu un jauniešu Dienas cetra “Tīraine” darbības nodrošināšanai Mārupes novadā” (Nr. 07.4-16/70/18.12.2009).

  Projekta īstenošanas laiks: 12.2009 – 06.2010
  Publiskais finansējums: LVL 1050

  Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā

  Īstenots Latvijas Dabas fonda finansēts projekts “Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” (Projekta Nr.LIFE04NAT/LV/000196).

  Projekta īstenošanas laiks: 02.2005. – 06.2008.
  Publiskais finansējums: LVL 7 028,04

  Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

  Īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras projekts “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (Nr. 1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001)

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2009 – 12/2011
  Publiskais finansējums: 26488,19

  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

  Īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/001).

  Projekta īstenošanas laiks: 11/2009 – 03/2012

  Publiskais finansējums: LVL 65819

   

  Informācija sadaļā atjaunota 24.04.2019.