Civilās aizsardzības plāns

Mārupes novada civilās aizsardzības pasākumu plāns izstrādāts atbilstoši 26.10.2006. Civilas aizsardzības likuma 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.

CA pasākumu plāna mērķis ir noteikt CA sistēmu katastrofu pārvaldīšanā, nosakot tās darbības organizatorisku kartību cilvēku, īpašuma un vides aizsardzībai katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu draudiem.

 

Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi Mārupes novada administratīvajā teritorijā

 Institūcijas PienākumiAtbildīgās personasTālrunis
1.Pašvaldības policijaSabiedriskās kārtības nodrošināšanaJuris Jēkabsons

67933400

29247111

2.ZemessardzeĪpašuma apsardzeJānis Rutkovskis

67915370

26186860

3.AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”Katastrofas seku likvidēšanaJuris Ivanovs

67915279

29242617

4.VAS “Latvijas dzelzceļš”Katastrofas seku likvidēšanaNikolajs Koptelovs

67239088

29532747

5.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsMedicīniskās palīdzības sniegšana 113
6.AS “Latvijas Gāze”Katastrofas seku likvidēšanaVjačeslavs Ņikiforovs

67041626

29445800

7.AS “Latvenergo”Katastrofas seku likvidēšana

Ints Zariņš

Kārlis Sproģis

29237104

26350209

8.SIA “Rīgas meži”Katastrofas seku likvidēšanaV.Morozs

67012267

26510928

 

Informācija sadaļā atjaunota 23.11.2017.