Izsoles

Mārupes novada Dome rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli

07.06.2021.

Mārupes novada Dome rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0022a143-000a-4001-9857-0a7ac30242c7

Izsoles objekts:

Dzīvoklis ar zemi, Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, 4435/26213 domājamās daļas no dzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvokļa platība: 44,3m2, zemes kopējā platība: 3100m2. Nosacītā cena: EUR 13684.00, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: EUR 1368.40

Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 100,00 EUR.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 7.jūnijs, reģistrācijas beigu datums- 2021.gada 27.jūnijs

Izsoles noslēguma datums un laiks- 2021.gada 7.jūlijs, plkst.13:00.

 

Mārupes novada Dome rīko nekustamo īpašumu elektronisku izsoli

05.11.2020.

Mārupes novada Dome rīko nekustamo īpašumu elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekti:

Īpašuma veids

Adrese

Papildus informācija

Nosacītā cena  (EUR)

Nodrošinājums (EUR)  10% apmērā no nosacītās cenas

Dzīvoklis ar zemi: 2079/5070 domājamās daļas no dzīvokļu mājas un zemesgabala

Tīraines iela 4-1, Tīraine

Dzīvokļa platība: 20,7m2;
Zemes kopējā platība: 1140m2

6000.00

600.00

Garāža: 223/17659 domājamās daļas no kopīpašuma

Skultes 29A, garāža Nr.119, Skulte

Garāžas platība: 22,3m2

1100.00

110.00

Izsoļu pirmais un turpmākie soļi abiem īpašumiem: 100,00 EUR

Izsoļu sākuma datums - 2020.gada 16.novembris

Reģistrācijas beigu datums - 2020.gada 6.decembris

Izsoļu noslēguma datums un laiks - 2020.gada 16.decembrī plkst.13:00

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt īpašumus, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido pa tālruni 28669775.

Paziņojums par izsoli - tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē

25.08.2020.

Mārupes novada Dome rīko atkārtotu rakstveida izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.8076 001 0018.

Izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņš  2020.gada 4.septembra plkst. 13:00.

Pieteikums slēgtā aploksnē  iesniedzams Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu zvanot pa tālr.25728371.

Visi pieteikumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā 2020.gada 4.septembrī plkst.14:00. 

Izsoles noteikumi

Tehniskais apraksts

Nomas līgums

Paziņojums par kustamās mantas - transportlīdzekļu, elektronisku izsoli

24.07.2020.

Mārupes novada Dome rīko kustamās mantas- transportlīdzekļu, elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekti:

Transportlīdzeklis

Pirmā reģ.

Nosacītā cena  (EUR)

Nodrošinājums (EUR)  10% apmērā no nosacītās cenas

Volvo XC90

14.03.2008

5180.00

518.00

Nissan NV200

28.11.2014

2230.00

223.00

Izsoļu pirmais un turpmākie soļi abiem transportlīdzekļiem: 100,00 EUR.

Izsoļu sākuma datums - 2020.gada 25. jūlijs, reģistrācijas beigu datums - 2020.gada 4.augusts

Izsoļu noslēguma datums un laiks - 2020.gada 14.augusts, plkst.13:00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Automašīnas, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido, pa tālruni 28669775.

Izsoles noteikumi VOLVO

Vērtējums VOLVO XC90

Izsoles noteikumi NISSAN

Vērtējums NISSAN NV 200 

Paziņojums par kustamās mantas - transportlīdzekļu, pirmreizējo mutisko izsoli

14.05.2020.

Mārupes novada dome rīko kustamās mantas - transportlīdzekļu, pirmreizējo mutisko izsoli.

Informācija par Izsoles objektiem:

Transportlīdzeklis

Valsts reģ.Nr.

Pirmā reģ.

Nosacītā cena  (EUR)

Nodrošinājums (EUR) 

10% apmērā no nosacītās cenas

Volvo XC90

HH 912

14.03.2008

6566.55

656.65

Nissan NV200

JU 1924

28.11.2014

4072.6

407.26

Ford Transit (pašizgāzējs)

 HZ 3628

23.06.2010

7966.55

796.65

Izsoles pirmais un turpmākie soļi visiem transportlīdzekļiem: 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa: 50,00 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 26.maijā plkst.11.00.

Izsoles norises vieta: Mārupes novada dome, administratīvās ēkas 2.stāva zāle, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, līdz 2020.gada 25.maija plkst.11.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Automašīnas, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido, pa tālruni 28669775.

Izsoles noteikumi

Vērtējums FORD TRANSIT 2010 HZ 3628

Vērtējums NISSAN NV 200 2014 JU 1924

Vērtējums VOLVO XC90 2008 HH 912

Pieteikums dalībai

Paziņojums par nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas ielā, Mārupē, izsoli

12.03.2019.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe novadā.
Izsole notiks 2019.gada 29.maijā plkst.12:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.
Objekta nosacītā cena EUR 49200,00.
Izsoles sākumcena EUR 49200,00 , nodrošinājums EUR 4920,00, dalības maksa EUR 20,00 (fiziskām un juridiskām personām).
izsoles solis - EUR 4920,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 22.maijam plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405,  ar atzīmi "nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe" izsoles nodrošinājums".
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupes novads izsoles dalības maksa".
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, zvanot pa tālr. 25728371.
Izsoles noteikumi
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Zeltiņu iela 128, Mārupe

11.09.2018.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 128, Mārupē, Mārupes novadā.

Izsole notiks 2018.gada 5.oktobrī plkst.11:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.

Objekta nosacītā cena EUR 56 340,00.

Izsoles sākumcena EUR 56 340,00, nodrošinājums EUR 5 634,00, dalības maksa EUR 100,00 (fiziskām personām) vai EUR 200,00 (juridiskām personām).

Izsoles solis - EUR 5000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2018.gada 11.septembra līdz 2018.gada 28.septembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā, Mārupes novada domē, 1.stāvā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles nodrošinājums".

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles dalības maksa".

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 25.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, mob. tālr. 25728371.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama eiro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. 8076 006 0114 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 8,284 ha, kadastra Nr. 8076 006 0114, kas atrodas „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.30  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 179,80 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 80 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 2% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 20,00  (divdesmit euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad. Nr. 8076 012 0005 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016. 

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 4,20 ha, kadastra Nr. 8076 012 0005, kas atrodas „Krāces”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.00  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 305,50 EUR (trīs simti pieci euro un 50 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 100,00  (viens simts euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.

 

Informācija sadaļā atjaunota 07.06.2021.