Pašvaldības īpašumu pārvalde

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2161

 

Faktiskā adrese:

Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe,

Mārupes novads, LV-2166

Tālrunis: 26467729

E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

 

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

Iesniegums Tehnisko dokumentu, nosacījumu sagatavošanai

Ielu un ceļu uzturēšanas klases - KARTE (Lejupielādēt PDF, lai varētu aplūkot un mainīt dokumenta slāņus)

Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) (Apstiprināts 27.02.2019.) Domes lēmums

Nodaļas:

  • Inženiertehniskā nodala;
  • Teritorijas apsaimniekošanas nodala;
  • Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodala.

 

Struktūrvienības kontaktpersonas