Pakalpojumi

Bērnu reģistrēšana Mārupes novada dibināto pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bērna vecāks vai bērna aizbildnis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) pirmsskolas rindas pieteikumu iesniedz elektroniski, aizpildot to un nosūtot uz elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv, vai personīgi – iesniedzot pieteikumu Mārupes novada Izglītības dienestā Konrāda ielā 5, Mārupē.

Bērnu reģistrēšana pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā gada garumā.

Pirmsskolas rindā bērns tiek reģistrēts, ja viņa deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma apraksts

Bērnu reģistrēšana pirmsskolas rindā, lai nodrošinātu bērna uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene:
Mārupes novada Izglītības dienests,
Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

E-pasts:
elita.lecko@marupe.lv; alda.berzina@marupe.lv

Pasts:
Mārupes novada Izglītības dienests,
Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālrunis:
26678608, 25448489

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Bērna dzimšanas apliecība; Pieteikums uzņemšanai Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās