Pakalpojumi

Bērnu reģistrēšana Mārupes novada dibināto pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bērna vecāks vai bērna aizbildnis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) pirmsskolas rindas pieteikumu iesniedz elektroniski, aizpildot to tīmekļa vietnē www.e-pakalpojumi.lv
Lai bērnu pieteiktu rindā uz bērnudārzu portālā www.e- pakalpojumi.lv jāizvēlas sadaļa “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”  un “Jauns pieteikums reģistrā”, tad  jāveic personas identifikācija ar internetbankas autentifikācijas rīku. Reģistrējot ir nodrošināta iespēja ar vienu pieteikumu izvēlēties līdz četrām pašvaldības pirmsskolas iestādēm norādot tas prioritārā secībā.
Aizpildot pieteikumu, jānorāda vecākā vai bērna likumiskā pārstāvja kontaktinformācija – tālrunis, e – pasts, vēlamais mācību uzsākšanas gads un jāatzīmē saistošajos noteikumos noteiktās prioritātes, ja tādas ir spēkā. Ja bērnam ir jauna prioritāte, sistēmā veic korekcijas, norādot esošo prioritāti.  Pēc informācijas aizpildīšanas vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis apstiprina ievadīto informāciju, nospiežot pogu “Saglabāt”. 
Bērnu reģistrēšana pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā gada garumā.
Pirmsskolas rindā bērns tiek reģistrēts, ja viņa deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma apraksts

Bērnu reģistrēšana pirmsskolas rindā, lai nodrošinātu bērna uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene:
Mārupes novada Izglītības dienests,
Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

E-pasts:
elita.lecko@marupe.lv; alda.berzina@marupe.lv

Pasts:
Mārupes novada Izglītības dienests,
Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālrunis:
26678608, 25448489

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

- Bērna dzimšanas apliecība;
- Internetbankas autentifikācijas rīks.