Mārupes novads

Jaunmārupes ciems

Jaunmārupe no putna lidojuma

Jaunmārupes sākumskola

Dienas centrs “Švarcenieki”

Sabiedriskā ēka

Mārupes Tenisa skola

Ūdenskrātuve “Ūdensrozes”

 

  • Ciems pašvaldības centrālajā daļā
  • Tieši robežojas ar Jūrmalas–Salaspils apvedceļu
  • Veidojies Mazcenas ciema (agrāk Babītes pagasts) teritorijā
  • 20.gs.60.-70.gados attīstījies kā kolhoza “Mārupe” ciemats

Jaunmārupes ciemam raksturīgas daudzdzīvokļu mājas, vizuāli atpazīstams pēc arhitektes A.Skujiņas sarkano ķieģeļu mājām, ir plaša individuālo māju apbūve.

Jaunmārupes ciemā atrodas Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Mazcenas bibliotēka, dienas centrs “Švarcenieki”. 2005.gadā ciemā uzbūvēta moderna un plaša sākumskola, blakus sākumskolai darbojas privātā Mārupes Tenisa skola. 2013.gadā uzbūvētā sabiedriskā ēka, kurā pieejami sociālā dienesta un medicīnas pakalpojumi, kā arī atrodas pašvaldības klientu apkalpošanas centrs jeb t.s. “vienas pieturas aģentūra”. 

Plašākā sabiedrībā Jaunmārupe jau izsenis atpazīstama ar tajā audzētajiem gurķiem un tomātiem – te atrodas daudzās siltumnīcas, kurās raža tiek vākta no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

Informācija sadaļā atjaunota 02.08.2017.