Vēlēšanas

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167

Tālrunis 67934695, 26336253, e-pasts marupe@marupe.lv 

Komisijas priekšsēdētāja Mairita Zivtiņa

Vēlēšanu komisijas nolikums

 
Informācija sadaļā atjaunota 21.03.2022.