Mārupes novads

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa Mārupes pagastā

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzimtsaraksti@marupe.lv
Vadītāja: Dzintra Klintsone

Dzimtsarakstu nodaļa Babītes pagastā

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV 2107
Tālrunis: 67914292
E-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv
Vadītājas vietniece: Daina Pedece

 

Plakāts


Par Dzimtsarakstu nodaļu

Dzimtsarakstu nodaļa ir Mārupes novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Mārupes novada deleģēto jautājumu risināšanu.

 

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"

 

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija notiek klātienē, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku.

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi pieteikumu laulības reģistrācijai var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

Aicinām pieteikties Zelta kāzu jubilārus!

Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt novada stiprās ģimenes, Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina atsaukties pārus, kuri 2023. gadā svin zelta kāzas – laulību 50 gadu jubilejas.

Zelta kāzu pāri tiks sveikti 2. decembrī plkst. 14.00 svinīgā pasākumā “Zelta pāru godināšana” Mārupes Kultūras namā.

Dalību pasākumā var pieteikt Mārupes novada (Mārupē, Daugavas ielā 29) vai zvanot uz tālruņa numuru:  67149878, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: dzintra.klintsone@marupe.lv.

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa Mārupes pilsētā

Adrese: Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe
Tālrunis: 67149878
Fakss: 67149858
E-pastsdzimtsaraksti@marupe.lv
 

Dzimtsarakstu nodaļa Babītes pagastā

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts
Tālrunis: 67914292
E-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv
 

Struktūrvienības kontaktpersonas