Kultūra

Kolektīvu nodarbību grafiks

ievads_kultura_4.png

Vidējās paaudzes deju kolektīvi

„Mārupieši D” un “Mārupieši E” 

Mārupes Kultūras namā 

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, trešdienās plkst. 20.00 - 23.30

Vadītāja

Gunta Skuja

tel. 26514130

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu”

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Mēģinājumi:

Otrdienās plkst. 20.30 - 22.30

Piektdienās plkst. 19.00 - 22.00

Vadītāja

Līna Daugule Rimša

tel. 29328877

Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”

Mārupes Valsts ģimnāzijā 

Mēģinājumi:

Pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītājs

Rolands Levics

tel. 26350809

Senioru deju kolektīvs "Klasesbiedri"

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi:

Svētdienās plkst. 16.00 - 19.00

Vadītāja

Elīna Ķersele

tel. 26535789

Jauktais koris „Mārupe”

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 18.00 - 21.00

Vadītājs

Kalvis Ozoliņš

tel. 29490928

Meiteņu koris „Resono”

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītāja

Irēna Račevska 

tel. 29619549

Jauniešu jauktais koris „Universum”

Jaunmārupes pamatskolā

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītājs

Rihards Rudzītis

tel. 29141636

Senioru koris „Noktirne”

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 12.00 - 15.00

Vadītāja

Ilga Bērziņa 

tel. 26131501

Sieviešu ansamblis „Dzelde”

Mārupes kultūras namā

Mēģinājumi: 

Trešdienās plkst. 18.00 -21.00

Vadītāja Sandra Gaide

tel. 26438127

Senioru ansamblis “Pīlādzis”

Mārupes kultūras nams

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 16.00 - 18.00 

Vadītājs

Ēriks Eglītis

tel. 29171791

Senioru ansamblis “Mežābele”

Dienas centrā “Skulte”

Mēģinājumi: 

Piektdienās plkst. 13.30 - 15.00

Vadītāja

Diāna Kravale

tel. 28249874

CITI KOLEKTĪVI
Bērnu popgrupa „Mazā sirds”

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 17.00 - 18.00

Ceturdienas plkst. 18.30 - 20.00

Vadītāja

Diāna Kravale 

tel. 28249874

Eksotisko deju studija „Mistērijas”

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00 - 22.00

Vadītāja

Sigita Vēvere 

tel. 29440021

Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi”

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 17.15 - 18,30

Vadītāja

Dzintra Rozīte

tel. 29299585

Bērnu deju kolektīvs

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, trešdienās

plkst. 18.00 (3 -4 gadi)

plkst. 18.40 (4-7 gadi)

plkst. 19.30 (7 -12 gadi)

Vadītāja

Līna Daugule Rimša

tel. 29328877

Ārstnieciskā vingrošana

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 11.00 - 12.00

Trenere

Ilga Gļauda

tel. 29658809

 

Informācija sadaļā atjaunota 12.01.2023.