Kultūra

Kolektīvu nodarbību grafiks

ievads_kultura_4.png

Septembrī Mārupes Kultūras nama kolektīvi gatavojas uzsākt jauno 2020./2021.gada sezonu. Kolektīvi, atsākot nodarbības, uzņem jaunus dalībniekus. Aicinām izmantot iespēju – nāc un būsim kopā!

Vidējās paaudzes deju kolektīvi

„Mārupieši D” un “Mārupieši E” 

Pirmā tikšanās 21.septembrī plkst. 20.00 - 23.00

Aicinām pievienoties

pārus un puišus D grupā ar priekšzināšanām!

Mārupes Kultūras namā 

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, trešdienās plkst. 20.00 - 23.30

Vadītāja

Gunta Skuja

tel. 26514130

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu”

Pirmā tikšanās 4.septembrī plkst. 19.00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Mēģinājumi:

Otrdienās plkst. 20.30 - 22.30

Piektdienās plkst. 19.00 - 22.00

Vadītāja

Līna Daugule Rimša

tel. 29328877

Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”

Pirmā tikšanās 16.septembrī plkst. 19.00 - 22.00

Mārupes Valsts ģimnāzijā 

Mēģinājumi:

Pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītājs

Rolands Levics

tel. 26350809

Jauktais koris „Mārupe”

Pirmā tikšanās 15.septembrī plkst. 18.00

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 18.00 - 21.00

Vadītājs

Kalvis Ozoliņš

tel. 29490928

Meiteņu koris „Resono”

Pirmā tikšanās  8.septembrī plkst. 19.00

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītāja

Irēna Račevska 

tel. 29619549

Jauniešu jauktais koris „Universum”

Pirmā tikšanās 3.septembrī plkst. 19.00

Jaunmārupes pamatskolā

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 19.00 - 21.00

Vadītājs

Rihards Rudzītis

tel. 29141636

Senioru koris „Noktirne”

Pirmā tikšanās 12.septembrī plkst. 12.00 - 16.00

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 12.00 - 15.00

Vadītājas

Inga Graumane 

tel. 29623427

Ilga Bērziņa 

tel. 26131501

Sieviešu ansamblis „Dzelde”

Pirmā tikšanās 9.septembrī plkst. 18.00

Mārupes pamatskolā

Mēģinājumi: 

Trešdienās plkst. 18.00 -21.00

Vadītāja Sandra Gaide

tel. 26438127

Senioru ansamblis “Pīlādzis”

Pirmā tikšanās ceturtdien 10.septembrī plkst. 11.00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 11.00 - 13.00 

Vadītāja

Inga Graumane 

tel. 29623427

Senioru ansamblis “Mežābele”

Pirmā tikšanās 4.septembrī plkst. 13.30

Dienas centrā “Skulte”

Mēģinājumi: 

Otrdienās, piektdienās plkst. 13.30 - 15.00

Vadītāja

Diāna Kravale

tel. 28249874

CITI KOLEKTĪVI
Bērnu popgrupa „Mazā sirds”

Pirmā tikšanās 15.septembrī

plkst. 17.00 (3 - 5 g.) 

plkst. 17.30 (6 -12 g.)

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās plkst. 17.00 - 18.00

Ceturdienas plkst. 18.30 - 20.00

Vadītāja

Diāna Kravale 

tel. 28249874

Eksotisko deju studija „Mistērijas”

Pirmā tikšanās 10.septembrī plkst 19.30

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00 - 22.00

Vadītāja

Sigita Vēvere 

tel. 29440021

Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi”

Pirmā tikšanās 10.septembrī plkst 17.15

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Ceturtdienās plkst. 17.15 - 18,30

Vadītāja

Dzintra Rozīte

tel. 29299585

"Chill OUT" deju studija

Pirmā tikšanās 14.septembrī

plkst. 15.30 (iesācēji) 

plkst. 16.30 (ar pieredzi)

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Pirmdienās un trešdienās

plkst. 15.30 - 16.30 - dejotāji bez pieredzes

plkst. 16.30 - 18.00 - dejotāji ar pieredzi

Vadītāja

Madara Ante 

tel. 27147056

Bērnu deju kolektīvs „Pērlītes”

Pirmā tikšanās 14.septembrī

plkst. 18.00 (3 -4 gadi)

plkst. 18.40 (4-7 gadi)

plkst. 19.30 (7 -12 gadi)

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, trešdienās

plkst. 18.00 (3 -4 gadi)

plkst. 18.40 (4-7 gadi)

plkst. 19.30 (7 -12 gadi)

Vadītāja

Sarmīte Eņģele 

tel. 20201234

Ārstnieciskā vingrošana

Pirmā tikšanās 10.septembrī plkst. 11.00

Mārupes Kultūras namā

Mēģinājumi: 

Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 11.00 - 12.00

Trenere

Ilga Gļauda

tel. 29658809


2020/21. gada sezonā Mārupes novada Kultūras namā darbu uzsāk Senioru deju kolektīvs (F grupa) aicina pieteikties dejotājus!

Uzmanību dejotgribētājiem ar dzīvessparu un degsmi acīs!

Aicinām pieteikties dejotgribētājus - sievas un vīrus vecumā no 50+ līdz …, kuriem ir spars, gribēšana un kaut neliela pieredze latviešu tautas dejā!

Pirmā tikšanās svētdienā, 27.septembrī plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā

Pieteikties pa tālruni 26514130 (Gunta Skuja) vai pa e-pastu guntaskuja66@gmail.com 

Informācija sadaļā atjaunota 08.09.2020.