Kultūra

Sieviešu koris RESONO

Sieviešu koris RESONO

Kolektīva kontakti:

Kolektīva vadītāja IRĒNA RAČEVSKA

     Tālr. + 371 2 9619549

     E-pasts. irena.ra@inbox.lv

 

Mēģinājumi:

Trešdienās 19.00-21.00

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā, Graudu ielā 59, Rīgā

 

Kolektīva vadītāja IRĒNA RAČEVSKA

Kolektīva mākslinieciskie darbinieki:

Karīna Pundzjus

Artūrs Oskars Mitrevics

 

Jau daudzus gadus RESONO meitenes turpina izkopt savas mūzikas skolās iegūtās zināšanas un prasmes dziedāšanā. Šogad meitenēm kuplākam skanējumam ir pievienojušās arī Pārdaugavas un Mārupes mūzikas un mākslas skolu skolotājas.

Informācija sadaļā atjaunota 10.09.2022.