foto
Vispārējās fiziskās sagatavotības treneris
29460409

Izglītība: LSPA Profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē

Sertifikāts: B kategorijas sporta speciālists

Fiziskās sagatavotības treneris visiem sporta veidiem