Izglītība

Izglītības pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.dienests@marupe.lv

Par Izglītības dienestu

Mārupes novada Izglītības dienests ir Mārupes novada Domes 2012.gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

 

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Speciālisti

 • Izglītības darba speciāliste Elita Lecko, tel. 25448489 , e-pasts elita.lecko@marupe.lv
  (konsultācijas izglītības jautājumos, karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām,  pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
 • Izglītības darba speciāliste Ilze Priževoite, tel. 67687144, e-pasts ilze.prizevoite@marupe.lv  (pieaugušo izglītība, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana).
 • Izglītības darba speciāliste Anda Ozoliņa, tel. 67914552, 29169314, e-pasts anda.ozolina@marupe.lv  (aukļu līdzfinansējuma pakalpojuma saņemšana, privāto izglītības iestāžu rēķini par pašvaldības līdzmaksājumiem)
 • Izglītības darba speciāliste Erita Rutkovska tel. 67687144, 29526240, e-pasts  erita.rutkovska@marupe.lv 
  (metodiskais darbs pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, jautājumi par bēgļu bērnu izglītību un bērnudārziem)
 • Izglītības darba speciāliste Anitra Meiere, tel. 67687144, 29531106, e-pasts anitra.meiere@marupe.lv 
  (pirmsskolu rinda - kontrole,pārraudzība, uzņemšana, plānošana,  metodiskais darbs pirmsskolas izglītības līmenī – pieredzes apmaiņa, semināri, konferences, konkursi, tālākizglītība, sadarbības projekti)
 • Uzskaitvede Agnese Lauska, tel. 26678608 , e-pasts: agnese.lauska@marupe.lv 
  (līgumi par aukļu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzmaksājumiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ēdināšanu, u.c.)
 • Jaunatnes lietu speciālists Rihards Igāns, tel.67687144, 28816316, e-pasts: rihards.igans@marupe.lv 
  (darbs ar jaunatni, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumus sadarbībā ar pašvaldības dibinātajām iestādēm) 
 • Veselības veicināšanas koordinators Arvīds Mūrnieks, tel. 25448489 
  (veselības veicināšanas popularizēšana Mārupes novadā, konsultāciju sniegšana veselības jautājumi)

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 09.05.2022.