Izglītība

Privātie bērnudārzi

2022. gada 26. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas un pamata un vidējās izglītības iestādēm Mārupes novadā deklarēta bērna izglītības īstenošanai. 

Ņemot vērā aprēķinātās vidējās izmaksas Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs, no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir noteikts šāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajai pirmsskolas izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības (1.5 - 4. g.v.) un obligātās pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 g.v.) īstenošanu vienam bērnam mēnesī:

Atbalsts pirmsskolas izglītības ieguvei

  • EUR 325 – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  
  • EUR 295  bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei

Domes lēmums Nr. 29 Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2022.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai

Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai: 

  • bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā un bērnam ir jābūt Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē.
  • PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas; PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada pašvaldību. 
  • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

 EUR 295,86 pašvaldības līdzfinansējums par katru Mārupes novada Mārupes pagastā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Iepirkums Nr. MND 2017/27, pamatojoties uz Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2016 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 3.punktu. Domes lēmums

Atbalsta izmaksa tiek piešķirta sākot ar dienu, kad bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek reģistrēts kā attiecīgās izglītības iestādes izglītojamais,  līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

PPII, kas noslēgušas sadarbības līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu (jautājumos par līguma slēgšanu ar PPII, kas nav sarakstā, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības):

1.

Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs “Namiņš”

SIA “Mūsu namiņš”

Āraišu iela 32,Rīga, LV-1039 (juridiskā)

Mežkalnu iela 11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

 

naminsmarupe@inbox.lv

29446424

Līga Taube

Tāme

Izglītojamo skaits

2.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Ģimenes izglītības centrs  “Balodītis””

SIA “Educatio Consona”

Penkules iela 91, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

info@baloditis.lv

28443799

29178848

Stella Mutule

Tāme

Izglītojamo skaits

 

3.

Pamatskola "Brīvā Māras skola"

Biedrība “MāruGuns”

"Draugi", Mārupes novads, LV-2166

inga@marasskola.lv

info@marasskola.lv

29682468

Ailita Jakubovska

Tāme

 

4.

Privātā pirmskolas izglītības iestāde „Bērnu attīstības centrs Pīlīte”

 

SIA „Bērnu attīstības centrs „Pīlīte”

Meiju iela 4, Mārupes novads, LV  - 2167

pilite@pilite.lv

 

29641679

Irina Ivanova

Tāme

Izglītojamo skaits

 

 

5.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis Rū"

SIA “Mazulītis Rū”

Zemītes iela 6a, Rīga, LV -1002

Zeltrītu iela 26, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

mazulitisru@mazulitisru.lv

marupe@mazulitisru.lv


riga@mazulitisru.lv

 

 

26376916

 

Laine Ligere-Stengrevica

 

Tāme

Izglītojamo skaits

 

6.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mikija skoliņa"

SIA „Rubuls &Co”

Meiju iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

skolina@mikijaskolina.lv

29641679

Irina Ivanova

Tāme

Izglītojamo skaits

 

7.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "m'Kripatiņas"

SIA “RAGA - 1”

Māras iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

ppiikripatinas@inbox.lv

67809374, 20151300

Marija Soloveja

Tāme

Izglītojamo skaits

8.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

SIA “Bērnu attīstības centrs Saulespuķe”

Mazcenu aleja 25 - 18, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

info@spuke.lv

29838511

Sanita Mihējeva

 

Tāme

Izglītojamo skaits

9.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi”

SIA “Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi””

Plaužu iela 12, Rīga, LV-1073 (juridiskā)

Mārupītes gatve 84, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Bērzupes iela 5, Rīga, LV-1004

info@bernudarzsbembi.lv

26010191

20070978

Irina Bogdanova

Tāme

Izglītojamo skaits

10.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta Rasa"

SIA “Edinburgas skola”

Spulgas iela 15, Rīga, LV-1058

Lakstīgalu iela 11a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

Zemes iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Lielā iela 19 k-1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Lapu iela 7, Berģi, Garkalnes novads, LV-1024

bernudarzszr@inbox.lv

20574472
20393488

Elita Bukovska

Tāme

Izglītojamo skaits

11.

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Nodibinājums “Rīgas Romas katoļu ģimnāzija”

 

Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004 (juridiskā)

 anna.jermakovica@rkgimnazija.lv 

67611206, 22842363

Anna Jermakoviča

Tāme

Izglītojamo skaits

12.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Jēriņš"

Jēzus Evanģēliski luteriskā draudze

Dzirnavu iela 118 - 2, Rīga, LV-1050

jerins123@inbox.lv

67222698

Ilze Ikauniece

 

Tāme

Izglītojamo skaits

 

 

13.

Kristīgā pirmsskola "Matejs"

Nodibinājums Kristīgās bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde - centrs "Matejs"

 

Matīsa Iela 50 b, Rīga, LV-1009

centrs.matejs@matejs.lv

67506028, 29964389

Iveta Rudoviča

Tāme un izglītojamo skaits

14.

Latvijas Starptautiskā skola

Biedrība ”Latvijas Starptautiskā skola”

Meistaru Iela 2, Piņķi, Babītes Pagasts, Babītes Novads, LV-2107

frontdesk@isl.edu.lv

67755146

ERIC LARSON

Tāme

Izglītojamo skaits

15.

Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"

SIA “Lazdiņas privātā vidusskola”

Jāņa Asara iela 12, Jelgava, LV-3001

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV-3001

Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, LV-4201

punktins@inbox.lv info@punktins.lv

63023718, 29398705

Linda Ozola

Tāme

Izglītojamo skaits

16.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Attīstības centrs ģimenei"

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei”

Dārziņu 17. Līnija 3, Rīga, LV-1063

Zasulauka iela 11, Rīga, LV-1046

 

info@dc4f.lv

28306588

Liene Voroņenko

Tāme

Izglītojamo skaits

17.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Tince"

SIA “2 UN 7”

Bruņinieku iela 19, Rīga LV - 1001

 

tince2@inbox.lv

67315885

29444825

 

Inga Marcinkeviča valdes locekle

Tāme

18.

Privātā pirmskolas izglītības iestāde „Laumiņas rezidence”

SIA „Laumiņas Rezidence”

Kuldīgas iela 45 b, Rīga,

LV-1083 (juridiskā),  Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024, Nometņu iela 48, Rīga, LV-1002

 info@lauminasrezidence.lv

 

29427212, 27581019, 27875559

 

Elza Šmitiņa

 

 

19.

Privātā pirmsskola "Attīstības studija "Bambino""

SIA “VS Skola”

Nometņu iela 21, Rīga, LV-1048,


Indriķa iela 8, Rīga, LV-1004

 

bambino@montesoripardaugava.lv

26704132

DACE GRAUDIŅA

Tāme

Izglītojamo skaits

20.


Privātā pirmsskola "CreaKids"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Domiņš’”

Kastrānes iela 5a, Rīga, LV -1084( juridiskā)

Skanstes iela 50 b, Rīga, LV -1013,

Sergeja Eizenšteina iela 29a, Rīga, LV -1079

 

Dzirnavu iela 29, Rīga, LV -1010

 

info@creakids.lv,

65907243,  67561231, 66902866,  27761139

Daina Kājiņa 

Tāme

Izglītojamo skaits

21.

Privātā pirmsskola “Patnis”

SIA “Patnis un partneri”

Gregora iela 13 a, Rīga,
LV-1046 (juridiskā)

 

inguna.vartina@patnis.lv

adazi@patnis.lv

26333324

27877275

 

 

Inguna Vārtiņa

 

Tāme un izglītojamo skaits

 

22.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

SIA” Kāpēcītis”

Lestenes Iela 12a, Rīga, LV-1002

sia.kapecitis@inbox.lv

29481960

Rudīte Zariņa

Tāme

Izglītojamo skaits

23.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maza Rasiņa"

SIA “Maza Rasiņa”

Kalnciema iela 141, Rīga, LV-1046

kuku41@inbox.lv

mazarasina@inbox.lv

29678317

Tatjana Stroka

Tāme

Izglītojamo skaits

24.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Montessori māja"

Biedrība "Montessori māja"

Eduarda Smiļģa iela 14 - 6, Rīga, LV-1002

Kalnciema iela 9a - 57, Rīga, LV-1048

montessorimaja@gmail.com

remeos@inbox.lv

nina.stepanova@gmail.com

26393357,

29450636

Ņina Stepanova

Tāme

Izglītojamo skaits

 

25.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Remeos"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remeos"

<Ģertrūdes iela 127, Rīga, LV -1009

remeos@inbox.lv

29645522

 

Tāme

Izglītojamo skaits

 

26.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “BeBelv”

SIA “BeBelv”

Mūkusalas iela 101, Rīga,
LV-1004 (juridiskā)

bebe@bebe.lv

22326693

27000970

 

Tāme

Izglītojamo skaits

27.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bizbizmārīte”

SIA “5tā diena”

Bišu iela 20, Rīga, LV-1002 (juridiskā)

info.bizbizmarite@gmail.com

26806779, 25654800;

Ieva Andersone

Ineta Rumpaine

Tāme

Izglītojamo skaits

28.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ketes māja”

SIA “Ketes māja”

Miesnieku iela 11, Rīga, LV – 1050 (juridiskā)

kristine@ketesmaja.lv

kete@ketesmaja.lv

67214545; 20034609

Kristīne Tomsone

Tāme

Izglītojamo skaits

29.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maziņš kā jūra”

SIA “Skolmeistars”

Lielirbes iela 13-4, LV-1046

skolmeistars@gmail.com

mazinskajura@gmail.com

 

26802248

Daina Kazāka

Tāme un izglītojamo skaits

30.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

SIA “Sauljums”

Dīķa iela 9, Rīga, LV-1004 (juridiskā)

ppii.varaviksne@apollo.lv

 

29131714,

67617575

 

Vineta Saulīte

Tāme

Izglītojamo skaits

31.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Jūrmalas privātais bērnudārzs “Galaktika”

SIA “Zobens”

Ērgļu iela 8,Jūrmala, LV – 2015 (juridiskā)

galaktika@apollo.lv

27068086

Svetlana Kolontaja

Tāme

Izglītojamo skaits

32.

Privātā sākumskola “Vinnijs”

SIA “Bērnudārzs Vinnijs”

Priežu iela 3, Babīte, Babītes pag., Babītes novads, LV-2101 (juridiskā)

info@bernudarzsvinnijs.lv

67888123

29808359

Regīna Deičmane

Tāme

Izglītojamo skaits

34.

Privātā vidusskola “Patnis”

SIA “Patnis”

Gregora iela 13 a, Rīga,
LV-1046 (juridiskā)

patnis@patnis.lv

26546854

Agnese Pūtele

Tāme un izglītojamo skaits

35.

Rīgas Starptautiskā skola

Biedrība Rīgas Starptautiskā skola

Zvejnieku ielā 12, Rīga, LV-1048

isr@isriga.lv

67624622

CRAIG WILLIAMSON

Tāme

36.

Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola “Evrika”

Fonds “Vecāki bērniem”

Anniņmuižas iela 9, Rīga, LV-1029 (juridiskā)

skolevrika@inbox.lv

67401241

67406809

Valērijs Buhvalovs

Tāme

Izglītojamo skaits

37.

Žila Verna Rīgas franču skola

Biedrība “APECEF”

Patversmes iela 20, Rīga, LV-1005

administrateur@ecolejulesverne.lv

29141791

AUDREN SEGUILLON

Tāme

Izglītojamo skaits

38.

Privātā sākumskola "Rīgas Vācu skola"

SIA “Deutsche Schule Riga”

Dzirnavu iela 16, Rīga, LV -1010

 

schule@deutscheschuleriga.lv

29250084, schule@deutscheschuleriga.lv

MARTIN JOHN FARENFIELD

Tāme

Izglītojamo skaits

39.

Rīgas pilsētas sākumskola

Biedrība Rīgas jaunā skola

Aizpriežu iela 34, Rīga, LV -1006

rigassakumskola@gmail.com

29867208, 29125540

Solvita Lazdiņa

Tāme

Izglītojamo skaits

40.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Zīle

SIA Zīle

Akas iela 5/7,  Rīga, LV-1011

zile@zile.lv

29454345

Dace Hodgina

Tāme

Izglītojamo skaits

41.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte ABC"

SIA “Zemenīte ABC”

Dzirciema iela 27a - 5a, Rīga, LV-1083

zemenite_abc@inbox.lv

67421172, 28440606

Inga Dimante-Ansone

Tāme

Izglītojamo skaits

42.

Integratīvs  bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”

Biedrība” Montessori bērnu māja “

Pulkveža Brieža iela 4-2, Rīga, LV-1010

bernumaja@gmail.com

26261755

Kate Pelēce

Tāme

Izglītojamo skaits

43.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Teremoks"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Teremoks”

Saulkalnes iela 16a, Rīga, lv-1004

lborjajeva@inbox.lv

26181322

Ļubova Borjajeva

Tāme

Izglītojamo skaits

44.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pērļu māja”

Zilupes iela 33 - 22 , Rīga,

 

LV--1019

info@perlumaja.lv

25 660 606

 

Tāme

Izglītojamo skaits

45.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pepijas skoliņa"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kress 40”

Ķemeru iela 5 - 1, Rīga, LV-1046

kristinestraume@inbox.lv

+37129588352

Kristīne Straume

Tāme

Izglītojamo skaits

46.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BONA FAVOLA

Biedrība “Bērnu un kultūras izglītības centrs “Bona Favola”

Kurzemes prospekts 160,Rīga, LV-1029

bona@bona.lv

+371 29124885; +371 29213237;

+371 67414446

 

Tāme

Izglītojamo skaits

47.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Childcare"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Childcare"

Krišjāņa barona iela 3 – 3 Rīga, LV-1050

sia.childcare@inbox.lv

20 447 558

 

Tāme un izglītojamo skaits

48.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Montesori bērnu māja "Darbīgās rociņas""

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Darbīgās rociņas”

Stabu iela 63, Rīga, LV-1011                               

                Lāčplēša iela 36 - 6, Rīga, lv-1011

info@darbigasrocinas.lv

371 29188332

 

Tāme un izglītojamo skaits

50.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pētnieku darbnīca”

SIA Pētnieku darbnīca

Dzirnupes iela 3, Rīga

info@petniekudarbnica.lv

29491639

Jūlija Kezika

Tāme

Izglītojamo skaits

51.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Gregucis”

Biedrība “Vangažu māmiņu klubs”

Smilšu iela 1-49, Vangaži, Inčukalna novads

Laicene.liena@inbox.lv

28300301

Lāicāne Liena

Tāme

Izglītojamo skaits

52.

Pamatskola "Universum"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Izglītības un attīstības centrs  Universum"

Marijas iela 14, Valmiera, lv-4201

info@universum.lv

28380104, 64221242

Andis Apsītis

Tāme

Izglītojamo skaits

53.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Raibā pupa"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Raibā Pupa”

​Baloži, Smilšu iela 9, k 3-84, ​Katlakalns, Salas iela 38, ​Alejas, Priežu iela 5

info@raibapupa.lv

 28646644

 

Inese Bane – Kalniņa

Tāme

Izglītojamo skaits

55.

Starptautiskā pirmsskolas izglītības iestāde "Putnu dārzs"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putnu dārzs"

Baložu iela 11, Rīga, LV-1048

ieva.malinovska@putnudarzs.eu

26003622

Ieva Maļinovska

Tāme

Izglītojamo skaits

56.

Privātā vidusskola RIMS

SIA "RIMS-Rīga International Meridian School"

                Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019

info@rims.edu.lv

28809192

Una Pentjuša    

Tāme

Izglītojamo skaits

57.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Krāsainās Pērles”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāsainās Pērles”

Skaistkalnes iela 15, Rīga, LV-1004

andersone.sigita@gmail.com

26197316

Sigita Andersone

Tāme

Izglītojamo skaits

58.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Rezidence Laumiņa”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AL818

Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024

info@lauminasrezidence.lv

29427212

Aija Liepiņa

Tāme

59.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazo bērnu skola”

Biedrība “Kuldīgas mantojums”

Kaļķu iela 33, Kuldīga

kuldigasmantojums@gmail.com

26351990

Natālija Siliņa

Tāme

Izglītojamo skaits

60.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Dūda”

SIA “Projekts Pepija”

Firsta Sadovņikova iela 18-4, Rīga

projektspepija@gmail.com

26673582

Laila Atare

Tāme

Izglītojamo skaits

61.

Pamatskola “Preiļu Brīvā skola”

Biedrība Preiļi izglītotai Latvijai

Aglonas iela 22, Preiļi, LV-5301

pilbiedriba@gmail.com

29475597

Ilona Indriksone

Tāme

Izglītojamo skaits

64.

Rīgas privātā pirmsskolas izglītības iestāde "NĀKOTNES BĒRNI"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĀKOTNES BĒRNI"

                JŪRMALAS GATVE 76, RĪGA, LV-1083

info@nakotne.eu

29505929

Elīna Mališeva

Tāme

Izglītojamo skaits

65.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saliņa"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PETZĀLI”

KASTAŅU IELA 30, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3018

salina_sa@inbox.lv

26776278

Sigita  Aleksandrova

Tāme

Izglītojamo skaits

66.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola""

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Emīla skola

                SAULGOŽU IELA 31, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055

info@emila-skola.com

25434634

Evita Vinceviča

Tāme

Izglītojamo skaits

67.

Privātā sākumskola DOMDARIS

Biedrība “re:login”

Brīvības iela 104, Rīga. LV1001

info@domdaris.lv

26545141

Ilze Logina

Tāme

Izglītojamo skaits

68.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķu skola”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūķu skola”

Bauskas iela 33-102, Rīga

rukuskola@gmail.com

29651569

Sandra Vagale

Tāme

Izglītojamo skaits

71. Privātā pirmskolas izglītības iestāde "Pikucis"SIA "Studiums"Alejas iela 13-4, Liepājas.studiums@gmail.com26486946 

Tāme

Izglītojamo skaits

72.Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Motek"Biedrība “Rīgas Ebreju kopiena”Miera iela 64, Rīga, LV-1013motek@motek.lv29800365 

Tāme

Izglītojamo skaits

73.SIA " KatlZ""Marijas Bērnu Māja"Kalnciema iela 37a, Rīga,LV-1046treibaha@gmail.com29258864 Tāme
74.KARLSONSIA KARLSONS PLUSVālodzes, Bērzu 12, Stopinu novads; Brīvības gatve 393, Rīga; Apes iela , Rīgabernikarlson@mail.ru26737121 

Tāme

Izglītojamo skaits

75.Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīšu Skoliņa"SIA "Kāpēcīšu Skoliņa"Dignājas iela 3C-1A;16A; Dignājas iela 3B-3, Rīga, LV-1004kapecisuskolina@inbox.lv29584844 

Tāme

Izglītojamo skaits

76.Britu vidusskola LatvijāKing's College Latvia SIATuraidas iela 1, Piņķi, Babītes pag.,
Babītes nov., LV 2107
latvia@kingscollegeschools.org25759043 

Tāme

Izglītojamo skaits

77.SIA "Apelsīnu Pasaka"Tatjana PanovaPrūšu 81, Rīga   

Tāme

Izglītojamo skaits

78.PPII "Ābolu maiss"SIA "Acta-re"Lāčplēša iela 21-13, Rīga, LV-1011actare.ltd@gmail.com29443552 

Tāme

Izglītojamo skaits

79.SIA "MAZAIS GUDRINIEKS"PPII "MAZAIS GUDRINIEKS"Mazā Nometņu iela 3 - 82, Rīga, LV-1002mazaisgudrinieks@inbox.lv25186828 

Tāme

Izglītojamo skaits

80.

Lazdiņas Privātā vidusskola “Punktiņš”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lazdiņas Privātā vidusskola “Punktiņš”

J.Asara iela 12, Jelgava, LV-3001

info@punktins.lv

63023718

Linda Ozola

Tāme

Izglītojamo skaits

81. PII "Varavīksne"SIA "Mītavas Elektra"Vaļņu iela 6, Jelgava, LV-3002mitavaselektra@apollo.lv63022431 

Tāme

Izglītojamo skaits

82.PPII "Mūsu poga"SIA "Ideju lauks"Ūnijas iela 5-1, Rīga, LV-1039; Melnsila iela 5, Rīga, LV1039nfo@musupoga.lv26495748 

Tāme

Izglītojamo skaits

83. PPII Pie Maijiņas+SIA Pie Maijiņas+Mārupes nov., Mārupe, Dravnieku iela 2, LV-2167Maija.Culkstane@gmail.com26 320 960 

Tāme

Izglītojamo skaits

84.PPII "Saulainie Austriņi"Inga Austriņa-ZavadskaGatve 109, Zemgales Priekšpilsēta,Rīga, LV-1058saulainieaustrini@inbox.lv29548991 

Tāme

Izglītojamo skaits

85.Bērnu rotaļu un attīstības centrs "Lotte"Dite FrīdenbergaBiķernieku iela 33a, Rīga, LV1039, Latvijainfo@lotte.lv26685506 

Tāme

Izglītojamo skaits

86.PPII “DO RE MI”SIA “SOLMARI”Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002solveiga-eglite@inbox.lv26161343 

Tāme

Izglītojamo skaits

Informācija sadaļā atjaunota 01.02.2022.