Izglītība

PPII "Bērnu attīstības centrs "Pīlīte""

Adrese: Meiju iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

Tālrunis: 27025688

E-pasts: pilite@pilite.lv

Mājas lapa: www.pilite.lv

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2023.