Izglītība

PII Zeltrīti

PII Zeltrīti
PII Zeltrīti

Adrese: Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis/Fakss: 67606210
Mob.tālrunis: 27843904
E-pasts: zeltriti@marupe.lv
Mājaslapa: www.zeltriti.lv
Vadītāja: Iveta Jirgensone

 

Plakāts

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikums

Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Zeltrīti” tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma.

2020./2021.mācību gadā bērnudārzu apmeklē 279 bērni.

PII “Zeltrīti” ir Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde, kas 2010.gadā uzcelta pirmā Latvijā privātās-publiskās partnerības projekta izglītībā ietvaros.

PII ir iekārtotas 12 grupu telpas ar bērnu vecumiem atbilstošām koka mēbelēm, daudzkrāsainām rotaļlietām un attīstošajām spēlēm, sporta un mūzikas nodarbību inventāru. „Zeltrītos” ir arī skaista svinību zāle un āra estrāde, labiekārtots āra rotaļu laukums, plaša ēdamzāle, sporta zāle, 2 mūzikas klases un viss cits nepieciešamais pilnvērtīgai pirmsskolas izglītības programmas apguvei, ko nodrošina 24 pirmsskolas skolotāji, 12 skolotāju palīgi, 2 mūzikas skolotājas un sporta skolotāja, kā arī atbalsta komanda – medmāsa, izglītības psihologs un 2 logopēdi.

“Zeltrīti” veido savas tradīcijas, tai skaitā, no 2012.gada iesaistoties Ekoskolu programmā, mācoties domāt un dzīvot ekoloģiski. 2017.gadā iestāde ieguvusi Ekoskolu programmas “Zaļo karogu”

Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.