Izglītība

PII Mārzemīte

PII “Mārzemīte”
PII “Mārzemīte”

Adrese: Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 29156047
E-pasts: marzemite@marupe.lv
Mājaslapa www.marzemite.lv

Vadītāja: Ilze Celma

PII “Mārzemīte” nolikums

Iestāde nodibināta 2016.gadā un ir otrs lielākais bērnudārzs Mārupes novadā. Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma. 2019./2020.gadā PII apmeklē 288 bērni no 3 gadu vecuma.

 

 

 

Kontakti

 

VadītājaIlze Celma26343301ilze.celma@marupe.lv
Vadītājas vietniece izglītības darbāMaruta Eriņa25727652marzemitemetodike@inbox.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā 25733620marzemite_saimnieks@inbox.lv
MedmāsaSanita Elksne25723296marzemitemedmasa@inbox.lv
LietvedeAija Elliņa67304088marzemitelietvede@inbox.lv
Ēdinātājs SIA ’’IRG’’ (Grāmatvede)Gunita Gorbunova26511319siairg@inbox.lv

 

Bērnudārza kopējā zemesgabala platība ir 2 ha, kur atrodami vairāki rotaļu laukumi, plaša estrāde un pat bērnudārza kolektīva izveidots dārzs. Ēkas kopējā platība 3671,72 m2. Bērnudārzs veidots ar augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem, interesantu labiekārtošanas plānu ar mūsdienīgiem un oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai bērnu attīstībai tiem draudzīgā vidē. Mazajiem mārupiešiem tiks piedāvāta šim laikmetam piederīga ēka ar ergonomisku rotaļu laukumu, kurā pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas un citas papildu konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības aparāta attīstībai.

PII “Mārzemīte”

PII “Mārzemīte”

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.09.2019.