Izglītība

PII Lienīte

PII Lienīte
PII Lienīte

Adrese: Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

Pērses iela 16A, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis/Fakss:  67934459
E-pasts: piilienite@marupe.lv
Mājaslapa: www.lienite.lv
Vadītāja: Biruta Antoneviča

 

Plakāts

PII “Lienīte” nolikums

Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma. 2020./2021.gadā PII apmeklē 251 bērns no 1,5 gadu vecuma.

2012.gadā par pašvaldības līdzekļiem bērnudārzā veikta iekštelpu renovācija, kā arī ēkas ārsienu siltināšana.

 

PII Lienīte jaunā ēka2015.gadā atklāta “Lienītes” otrā māja, kuru apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam.

Informācija sadaļā atjaunota 23.03.2022.