Izglītība

Mārupes pamatskola

Mārupes pamatskola
Mārupes pamatskola

Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV – 2167
Tālrunis/Fakss: 67148306
E-pasts: marupes.pamatskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.marupespamatsk.lv
Skolas direktore: Sigita Sakoviča

Mārupes pamatskolas nolikums

2010.gadā Mārupes pamatskolai tika pievienota pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Tīraine”, kas īsteno Pirmsskolas izglītības programmu. 

Pēdējos gados ir tendence strauji palielināties skolēnu skaitam. 2019./2020.mācību gadā skolā mācās 602 skolēni.

2015.gada 31.augustā atklāta Mārupes pamatskolas jaunā piebūve. Rekonstrukcijas gaitā skola paplašināta, piebūvējot jaunu korpusu. Jaunajā divstāvu piebūvē 4 328 m2 platībā, kas būvēta, nojaucot skolas veco ēku, izvietota aktu zāle ar skatuvi, jaunas mācību klases sākumskolas skolēniem, vairāki mācību kabineti pamatskolas skolēniem, kā arī telpas skolas administrācijai.  Līdz šim vērienīgākās izmaiņas Mārupes pamatskola piedzīvojusi 2008.gadā, kad 1949.gadā celtā skola tika paplašināta, izbūvējot bibliotēku, jaunus kabinetus, ēdnīcu un plašu sporta zāli.

Mārupes pamatskolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītība Mārupes pamatskolā:

 • Peldēšana (1.-2.klases)
 • Darbs materiālā (1.-2.klases)
 • Mazais pētnieks (1.-4.klases)
 • Asini prātu (1.-4.klases)
 • Jautrā otiņa (1.-9.klases)
 • Zīda apgleznošana (1.-9.klases)
 • Mazais teātris (1.-4.klases)
 • Mazais ansamblis (1.-4.klases)
 • Tautas dejas (1.-9.klases)
 • Tautas bumba (1.-9.klases)
 • Sporta spēles (1.-9.klases)
 • Rokdarbu pasaule (3.-9.klases)
 • Čaklās rokas (3.-9.klases)
 • Slidošana (no 01.01.2018.) (4.klases)
 • 5.-9. klašu koris (5.-9.klases)
 • Improvizācijas teātris “Prieks” (5.-9.klases)
 • Programmēšanas pamati (5.-9.klases)
 • Pētāmais objekts (5.-9.klases)
 • Āmuriņš (5.-9.klases)
 • Matemātiķu klubs (5.-9.klases)
Informācija sadaļā atjaunota 02.09.2019.